hồ sơ đăng ký đầu tư

Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Năm 2020

Để có thể được cơ quan cấp phép cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để được cấp phép. Luật Hoàng Phi tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ cho việc xin cấp...Chi tiết