Luật Hoàng Phi hình cắt

hình cắt

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hình cắt là gì? Có mấy loại hình cắt?

Thứ năm, 13/04/2023

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Hình cắt là gì? Có mấy loại hình...

Đường bao của mặt cắt rời được vẽ bằng?

Thứ sáu, 09/09/2022

Đường bao của mặt cắt rời được vẽ bằng nét liền đậm, mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh, còn mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền...

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

Thứ tư, 25/05/2022

Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt. Chọn phát biểu đúng về mặt cắt...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi