Luật Hoàng Phi Hành vi sử dụng súng tự chế dùng để bắn chim bị xử lý hành chính như thế nào?

Hành vi sử dụng súng tự chế dùng để bắn chim bị xử lý hành chính như thế nào?