Luật Hoàng Phi Đổi hộ chiếu có được giữ lại hộ chiếu cũ không?

Đổi hộ chiếu có được giữ lại hộ chiếu cũ không?

Liên hệ với Luật Hoàng Phi