Luật Hoàng Phi Đỗ nguyện vọng 1 và 2 nhưng lại muốn học ở trường nguyện vọng 2 có được không?

Đỗ nguyện vọng 1 và 2 nhưng lại muốn học ở trường nguyện vọng 2 có được không?

Liên hệ với Luật Hoàng Phi