Luật Hoàng Phi điều kiện hưởng án treo

điều kiện hưởng án treo

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Án treo có phải là hình phạt không?

07/06/2022

Án treo được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm. Vậy án treo có phải là hình phạt...

Khi nào được hưởng án treo? 

25/05/2022

Người được hưởng án treo không phải chấp hành hình phạt tù nhưng phải tuân thủ các quy định về án treo trong thời gian nhất định (thời gian thử...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi