Luật Hoàng Phi Điều gì xảy ra Khi độ to của âm càng lớn

Điều gì xảy ra Khi độ to của âm càng lớn

Liên hệ với Luật Hoàng Phi