Luật Hoàng Phi Điện năng là

Điện năng là

Liên hệ với Luật Hoàng Phi