Đăng Ký Mã Số Mã Vạch Online Cần Phải Làm Những Gì?

Bắt đầu từ năm 2018 tổ chức mã số mã vạch quốc gia Việt Nam (GS1 Việt Nam) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai hệ thống đăng ký mã số mã vạch online. Mọi doanh nghiệp có ý định đăng ký mã vạch cho sản phẩm đều bắt buộc phải tuân thủ quy trình...