Bồi Thường Vi Phạm Bản Quyền Được Xác Định Như Thế Nào?

Vi phạm bản quyền là một trong những hành vi xâm phạm trực tiếp tới tài sản vô hình – tài sản được coi là khó bảo vệ và kiểm soát của chủ sở hữu quyền. Do đó, cơ quan pháp luật luôn đặt ra những chế tài nặng cùng mức bồi thường đáng kể đối với hành vi vi phạm bản quyền. Bồi thường vi phạm bản...