Trang chủ » Dân sự » Hỏi đáp luật dân sự » Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh theo quy định của pháp luật

Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh theo quy định của pháp luật

(Cập nhật: 30/10/2018 | 11:42)

Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi về quyền yêu cầu của bên bảo lãnh theo quy định của pháp luật hiện hành?

 

Câu hỏi: 

Thưa Luật sư. Ngày 8/1/2017 tôi mới phải thực hiện việc trả nợ cho Ngân hàng thay cho anh trai của tôi. Trước đó, tôi là bên bảo lãnh cho anh của tôi. Vậy tôi có quyền yêu cầu anh tôi thực hiện nghĩa vụ trả lại số tiền mà tôi trả cho Ngân hàng hay không? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Luật Hoàng Phi xin giải đáp cho bạn như sau:

Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh theo quy định của pháp luật

Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh theo quy định của pháp luật

Điều 340 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh

Bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bình luận:

Bên bảo lãnh không phải là bên có nghĩa vụ đốì với bên nhận bảo lãnh, mà bên bảo lãnh chỉ cam kết, đứng ra bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ (bêm được bảo lãnh); khi bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh) không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hay trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ (nếu thỏa thuận) thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ (hên được bảo lãnh). Việc thực hiện thay nàv không đồng nghĩa với việc bên được bảo lãnh được miễn thực hiện hoàn toàn nghĩa vụ.

Bên được bảo lãnh chỉ không phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, và quan hệ nghĩa vụ giữa bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh chấm dứt, nhưng bên được bảo lãnh sẽ phát sinh nghĩa vụ hoàn trả đối với bên bảo lãnh vì bên bảo lãnh đã thực hiện thay nghĩa vụ cho mình. Vì vậy, Điều 367 BLDS 2015 đã quy định bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Ví dụ, A đứng ra bảo lãnh cho B mua lô đất của c với giá 2 tỷ đồng, nhưng đến thời hạn thì lúc đó B chưa có đủ tiền trả cho c nên B không trả đủ cho C 2 tỷ đồng mà chỉ trả được 1 tỷ đồng, và lúc này phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh của A trong việc trả 1 tỷ đồng. Sau khi A trả 1 tỷ đồng cho C thì quan hệ nghĩa vụ giữa B và C chấm dứt, và A có quyền yêu cầu B hoàn trả lại cho mình số tiền 1 tỷ đồng.

Như vậy, trong trường hợp của bạn thì nếu bạn và anh chị không có thỏa thuận nào khác thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu anh bạn thực hiện nghĩa vụ đối với mình.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT  MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.