Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Các Bước Xử Lý Hồ Sơ Đăng Ký Sáng Chế Như Thế Nào?
  • Thứ hai, 29/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 4802 Lượt xem

Các Bước Xử Lý Hồ Sơ Đăng Ký Sáng Chế Như Thế Nào?

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế hay còn gọi là các bước xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế khá phức tạp và có nhiều giai đoạn thẩm định, đòi hỏi người nộp đơn cần theo dõi được tiến trình thẩm định sát sao, xử lý kịp thời công văn từ cơ quan thẩm định đưa ra. Sau khi được cấp văn bằng độc quyền sáng chế thì chủ sở hữu cũng cần hết sức lưu ý về việc duy trì hiệu lực của văn bằng bằng cách đóng phí duy trì hằng năm (mức đóng theo quy định tại Thông tư số: 263/2016/TT-BTC).

Sáng chế là một giải pháp kĩ thuật được thể hiện dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình với mục tiêu giải quyết một vấn đề hay ứng dụng . Thủ tục đăng ký sáng chế là thủ tục quan trọng và cần thiết để bảo hộ cho sản phẩm, quy trình mà cá nhân (hay còn gọi là tác giả) sáng tạo ra.

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đảm bảo rằng Sáng chế đáp ứng được tính mới (một trong những sai lầm rất nghiêm trọng mà người dân Việt Nam thường hay mắc phải đó là có hoạt động quảng cáo, sử dụng rộng rãi, đăng tải lên website công bố sản phẩm/ quy trình dẫn tới tình trạng mất tính mới Sáng chế).

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế hoặc các bước xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế sẽ do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thẩm định và quyết định bảo hộ, việc nộp đơn có thể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ Hà Nội, VP đại diện tại Tp.HCM, VP đại diện tại Tp. Đà Nẵng, hoặc nộp qua đường bưu điện.

Các bước xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế như thế nào?

Các bước xử lý đơn đăng ký sáng chế như sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục SHTT Việt Nam

Bước đầu tiên trong quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế là chuẩn bị hồ sơ. 

Quý khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ tối thiểu dưới đây:

+ 02 bản Tờ khai Đăng ký sáng chế (theo mẫu quy định);

+ 02 Bản mô tả Sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có);

+ Yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế;

+ Phí, lệ phí đăng ký sáng chế;

+ Giấy tờ khác (nếu có)./

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ về giấy tờ và hình thức/ nội dung chủ đơn sẽ nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký (thuộc Cục SHTT). Nếu hồ sơ đầy đủ giấy tờ tối thiểu chuyên viên sẽ thụ lý hồ sơ, lưu hồ sơ và trả lại 01 bản lưu lại cho phía chủ đơn.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

Bước tiếp theo của xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế  là thẩm định hình thức. Đơn đăng ký sẽ được phân chuyên viên thẩm định riêng, chuyên viên sẽ thẩm định về thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký, các tài liệu kèm theo và lệ phí đăng ký. Thời hạn xử lý từ khi nộp đơn là 01 tháng.

– Hồ sơ hợp lệ: Cục SHTT sẽ ban hành Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Hồ sơ có thiếu xót: Cục SHTT sẽ ra Công văn thông báo kết quả thẩm định hình thức (nội dung chỉ ra những thiếu xót cần khắc phục).

+ Nếu chủ đơn không sửa chữa/ phản đối trong thời hạn quy định tối đa 02 tháng đơn sẽ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn.

+ Nếu chủ đơn có sửa chữa/ phản đối theo đúng quy định chuyên viên sẽ ra Công văn Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Nếu việc sửa chữa/phản đối chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định Chuyên viên sẽ ra Công văn Thông báo kết quả thẩm định hình thức lần 2.

– Ngoài ra, trong các trường hợp khi đã bị ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ chủ đơn có thể tiến hành thủ tục khiếu nại lên Cục SHTT hoặc Bộ khoa học – công nghệ nếu có lý do, căn cứ chính đáng, cơ quan nhà nước sẽ xem xét đơn khiếu nại nếu hợp lệ thì đơn đăng ký sáng chế vẫn có thể được ghi nhận Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

Bước 3: Công bố đơn đăng ký sáng chế hợp lệ trên Công báo sở hữu công nghiệp

Chỉ khi đơn đăng ký được chuyên viên ghi nhận trên Hệ thống chấp nhận đơn hợp lệ thì đơn đăng ký sẽ mặc định được chuyển ra phòng ban khác thực hiện giai đoạn 2 (Công bố đơn).

Công bố đơn được thực hiện trên Công báo Sở hữu công nghiệp của Cục SHTT trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận đơn hợp lệ hoặc tháng thứ 19 kể từ ngày nộp đơn. Khách hàng/chủ đơn có thể vào công báo điện tử trên website của Cục SHTT để thảm khảo nội dung đơn đăng ký được ghi nhận trên công báo.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Kết thúc giai đoạn Công bố đơn, chủ đơn phải gửi Công văn yêu cầu thẩm định nội dung tới Cục SHTT mới được chuyển đơn tới chuyên viên Thẩm định nội dung. Trong trường hợp không có yêu cầu TĐND đơn coi như bị rút bỏ.

Giai đoạn thẩm định nội dung chuyên viên sẽ thẩm định trực tiếp điều kiện bảo hộ của Sáng chế có đáp ứng được tiêu chuẩn hay không? Thời hạn thẩm định nội dung sáng chế là 12 tháng kể từ ngày yêu cầu thẩm định nội dung (tuy nhiên, thời gian thực tế sẽ bị xử lý kéo dài hơn).

+ Nếu Sáng chế đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn bảo hộ: Chuyên viên ra Công văn dự định cấp văn bằng và nộp lệ phí.

+ Nếu Sáng chế không đáp ứng một trong các tiêu chuẩn bảo hộ: Chuyên viên ra Công văn thông báo kết quả thẩm định nội dung (nội dung nêu rõ lý do chưa đáp ứng).

Tương tự giống với giai đoạn thẩm định hình thức về cách xử lý nếu không được chấp thuận mà chủ đơn cần xử lý. Tuy nhiên, thời hạn xử lý thiếu sót trong thời gian không quá 03 tháng.

Bước 5: Nộp lệ phí cấp văn bằng, đăng bạ, công bố văn bằng

Khi nhận được Công văn thông báo dự định cấp văn bằng và nộp lệ phí tức là Sáng chế của bạn đã đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Sau đây cần đóng phí Cấp văn bằng tại Cục SHTT để chuyên viên xử lý nốt các giai đoạn nội bộ còn lại như lấy số bằng, in bằng, đăng bạ, công bố quyết định cấp văn bằng,…../.

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế được coi là hoàn tất khi sáng chế của Quý vị được cấp Bằng độc quyền sáng chế và được ghi vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế?

Thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế được tính như sau:

+ Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế: 01 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký

+ Công bố đơn đăng ký: Tháng thứ 19 kể từ ngày hưởng ưu tiên hoặc nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sơm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

+ Yêu cầu Thẩm định nội dung đơn đăng ký: Thời hạn yêu cầu thẩm định đơn đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký

+ Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế: 18 tháng tính từ ngày cục SHTT nhận được yêu cầu thẩm định từ chủ đơn đăng ký hoặc kể từ ngày công bố đơn (tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước)

Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ để được hỗ trợ về các bước xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế vui lòng liên hệ ngay với Luật sư của Luật Hoàng Phi để được tư vấn và hỗ trợ. Luật Hoàng Phi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu thực phẩm bổ sung

Hiện nay tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn ra khá phổ biến và phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với việc hội nhập kinh thế thì việc bảo vệ thương hiệu là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi kinh...

Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin khi thực hiện Đăng ký thương hiệu linh kiện máy tính, chúng tôi thực hiện bài viết này với những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu bếp nướng

Khi đăng ký thương hiệu vếp nướng thành công, đây là căn cứ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm quyền đối với thương hiệu của...

Đăng ký thương hiệu cho máy bơm

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho máy bơm. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu dịch vụ chăm sóc cây trồng

Việc đăng ký thương hiệu cho dịch vụ chăm sóc cây trồng đem lại nhiều lợi ích to lớn khiến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không thể bỏ qua thủ tục bảo hộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi