Trang chủ » Tư vấn Sở hữu trí tuệ » Các Bước Xử Lý Hồ Sơ Đăng Ký Sáng Chế Như Thế Nào?

Các Bước Xử Lý Hồ Sơ Đăng Ký Sáng Chế Như Thế Nào?

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế hay còn gọi là các bước xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế khá phức tạp và có nhiều giai đoạn thẩm định, đòi hỏi người nộp đơn cần theo dõi được tiến trình thẩm định sát sao, xử lý kịp thời công văn từ cơ quan thẩm định đưa ra. Sau khi được cấp văn bằng độc quyền sáng chế thì chủ sở hữu cũng cần hết sức lưu ý về việc duy trì hiệu lực của văn bằng bằng cách đóng phí duy trì hằng năm (mức đóng theo quy định tại Thông tư số: 263/2016/TT-BTC).

Sáng chế là một giải pháp kĩ thuật được thể hiện dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình với mục tiêu giải quyết một vấn đề hay ứng dụng . Thủ tục đăng ký sáng chế là thủ tục quan trọng và cần thiết để bảo hộ cho sản phẩm, quy trình mà cá nhân (hay còn gọi là tác giả) sáng tạo ra. Trước khi tiến hành đăng ký sáng chế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đảm bảo rằng Sáng chế đáp ứng được tính mới (một trong những sai lầm rất nghiêm trọng mà người dân Việt Nam thường hay mắc phải đó là có hoạt động quảng cáo, sử dụng rộng rãi, đăng tải lên website công bố sản phẩm/ quy trình dẫn tới tình trạng mất tính mới Sáng chế). Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế hoặc các bước xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế sẽ do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thẩm định và quyết định bảo hộ, việc nộp đơn có thể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ Hà Nội, VP đại diện tại Tp.HCM, VP đại diện tại Tp. Đà Nẵng, hoặc nộp qua đường bưu điện.

Theo đó, Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế như sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục SHTT Việt Nam

Bước đầu tiên trong quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế là chuẩn bị hồ sơ. 

Quý khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ tối thiểu dưới đây:

+ 02 bản Tờ khai Đăng ký sáng chế (theo mẫu quy định);

+ 02 Bản mô tả Sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có);

+ Yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế;

+ Phí, lệ phí đăng ký sáng chế;

+ Giấy tờ khác (nếu có)./

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ về giấy tờ và hình thức/ nội dung chủ đơn sẽ nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký (thuộc Cục SHTT). Nếu hồ sơ đầy đủ giấy tờ tối thiểu chuyên viên sẽ thụ lý hồ sơ, lưu hồ sơ và trả lại 01 bản lưu lại cho phía chủ đơn.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

Bước tiếp theo của xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế  là thẩm định hình thức. Đơn đăng ký sẽ được phân chuyên viên thẩm định riêng, chuyên viên sẽ thẩm định về thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký, các tài liệu kèm theo và lệ phí đăng ký. Thời hạn xử lý từ khi nộp đơn là 01 tháng.

– Hồ sơ hợp lệ: Cục SHTT sẽ ban hành Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Hồ sơ có thiếu xót: Cục SHTT sẽ ra Công văn thông báo kết quả thẩm định hình thức (nội dung chỉ ra những thiếu xót cần khắc phục).

+ Nếu chủ đơn không sửa chữa/ phản đối trong thời hạn quy định tối đa 02 tháng đơn sẽ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn.

+ Nếu chủ đơn có sửa chữa/ phản đối theo đúng quy định chuyên viên sẽ ra Công văn Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Nếu việc sửa chữa/phản đối chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định Chuyên viên sẽ ra Công văn Thông báo kết quả thẩm định hình thức lần 2.

– Ngoài ra, trong các trường hợp khi đã bị ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ chủ đơn có thể tiến hành thủ tục khiếu nại lên Cục SHTT hoặc Bộ khoa học – công nghệ nếu có lý do, căn cứ chính đáng, cơ quan nhà nước sẽ xem xét đơn khiếu nại nếu hợp lệ thì đơn đăng ký sáng chế vẫn có thể được ghi nhận Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

Bước 3: Công bố đơn đăng ký sáng chế hợp lệ trên Công báo sở hữu công nghiệp

Chỉ khi đơn đăng ký được chuyên viên ghi nhận trên Hệ thống chấp nhận đơn hợp lệ thì đơn đăng ký sẽ mặc định được chuyển ra phòng ban khác thực hiện giai đoạn 2 (Công bố đơn).

Công bố đơn được thực hiện trên Công báo Sở hữu công nghiệp của Cục SHTT trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận đơn hợp lệ hoặc tháng thứ 19 kể từ ngày nộp đơn. Khách hàng/chủ đơn có thể vào công báo điện tử trên website của Cục SHTT để thảm khảo nội dung đơn đăng ký được ghi nhận trên công báo.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Kết thúc giai đoạn Công bố đơn, chủ đơn phải gửi Công văn yêu cầu thẩm định nội dung tới Cục SHTT mới được chuyển đơn tới chuyên viên Thẩm định nội dung. Trong trường hợp không có yêu cầu TĐND đơn coi như bị rút bỏ.

Giai đoạn thẩm định nội dung chuyên viên sẽ thẩm định trực tiếp điều kiện bảo hộ của Sáng chế có đáp ứng được tiêu chuẩn hay không? Thời hạn thẩm định nội dung sáng chế là 12 tháng kể từ ngày yêu cầu thẩm định nội dung (tuy nhiên, thời gian thực tế sẽ bị xử lý kéo dài hơn).

+ Nếu Sáng chế đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn bảo hộ: Chuyên viên ra Công văn dự định cấp văn bằng và nộp lệ phí.

+ Nếu Sáng chế không đáp ứng một trong các tiêu chuẩn bảo hộ: Chuyên viên ra Công văn thông báo kết quả thẩm định nội dung (nội dung nêu rõ lý do chưa đáp ứng).

Tương tự giống với giai đoạn thẩm định hình thức về cách xử lý nếu không được chấp thuận mà chủ đơn cần xử lý. Tuy nhiên, thời hạn xử lý thiếu sót trong thời gian không quá 03 tháng.

Bước 5: Nộp lệ phí cấp văn bằng, đăng bạ, công bố văn bằng

Khi nhận được Công văn thông báo dự định cấp văn bằng và nộp lệ phí tức là Sáng chế của bạn đã đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Sau đây cần đóng phí Cấp văn bằng tại Cục SHTT để chuyên viên xử lý nốt các giai đoạn nội bộ còn lại như lấy số bằng, in bằng, đăng bạ, công bố quyết định cấp văn bằng,…../.

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế được coi là hoàn tất khi sáng chế của Quý vị được cấp Bằng độc quyền sáng chế và được ghi vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế

Thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế được tính như sau:

+ Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế: 01 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký

+ Công bố đơn đăng ký: Tháng thứ 19 kể từ ngày hưởng ưu tiên hoặc nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sơm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

+ Yêu cầu Thẩm định nội dung đơn đăng ký: Thời hạn yêu cầu thẩm định đơn đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký

+ Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế: 18 tháng tính từ ngày cục SHTT nhận được yêu cầu thẩm định từ chủ đơn đăng ký hoặc kể từ ngày công bố đơn (tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước)

Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ để được hỗ trợ về các bước xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế vui lòng liên hệ ngay với Luật sư của Luật Hoàng Phi để được tư vấn và hỗ trợ. Luật Hoàng Phi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

HÃY GỌI LUẬT HOÀNG PHI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế 2020 và những lưu ý

Để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt của cơ quan có thẩm quyền

Báo giá đăng ký sáng chế năm 2020

Ngày nay, khi đất nước ngày càng phát triển, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cũng không ngừng

Ai có quyền đăng ký sáng chế năm 2020?

Sáng chế được hiểu là các giải pháp kỹ thuật dưới dạng một sản phẩm hoặc quy trình để nhằm giải quyết một

Đăng Ký Bằng Sáng Chế Ở Đâu Năm 2020?

Qua bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế, đăng ký bằng sáng chế ở đâu? Quý khách hàng

Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế

Công ty Luật Hoàng Phi chuyên tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế với đội ngũ luật sư giỏi, uy tín và có

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chị Thanh Thủy
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Chị Hồng Gấm
P. Giám Đốc
Công ty TNHH Bất Động Sản Tây Đô

"Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Trong thời gian trao đổi làm giấy phép, các bạn chuyên viên rất nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn dịch vụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xứng đáng 5*"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Chị Bích Trâm
Trưởng Phòng Thương Hiệu
Công ty Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Vũ Cường

"Tôi khá hài lòng với sự hợp tác của Luật Hoàng Phi. Tôi đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Công ty. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển thương hiệu trong thời gian tới."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Chị Thanh Trà
Giám đốc
Công ty TNHH Thời Trang Sao Việt

"Tôi hợp tác với lãnh đạo Luật Hoàng Phiđã khá lâu. Mối quan hệ giữa lãnh đạo của Luật Hoàng Phi với Ngân hàng BIDV rất tốt trong các dịch vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài chính. Tôi đánh giá cao phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nhiệt tình của Luật Hoàng Phi. Các bạn luôn hợp tác và làm việc với tâm thế hỗ trợ và đồng hành"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Vũ Cường
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."