Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
  • Thứ sáu, 22/09/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1355 Lượt xem

Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Đối với người sử dụng lao động, điều 6 Bộ luật lao động năm 2012 quy định bốn nhóm quyền và năm nhóm nghĩa vụ. Dưới đây là một số bình luận.

 

Thứ nhất, Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo điều 6 Bộ luật lao động 2012

1.  Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

a, Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

b, Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

c, Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;

d, Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

2, Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a, Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

b, Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở;

c, Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

d, Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;

e) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Thứ hai, Bình luận các quy định này: 

Đối với người sử dụng lao động, điều luật này quy định bốn nhóm quyền và năm nhóm nghĩa vụ. Bốn nhóm quyền gồm: quyền tuyển dụng và quản lý lao động; quyền thành lập, gia nhập, hoạt động hiệp hội; quyền yêu cầu giải quyết các vấn đề trong lao động và quyền bế xưởng.

–  Nhóm quyền về tuyển dụng và quản lý lao động là quan trọng nhất, thể hiện sự chủ động, tính quyết định của người sử dụng lao động, bảo đảm để người sử dụng lao động có điều kiện tiến hành và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Mặc dù Bộ luật quy định việc thiết lập quan hệ lao động phải trên cơ sở thoả thuận nhưng xét cho cùng thì việc tuyển dụng ai vào làm việc là hoàn toàn do người sử dụng lao động quyết định.

Khi đã giao kết hợp đồng lao động, người lao động trở thành đối tượng quản lý, phải tuân theo những mệnh lệnh, sự chỉ huy, điều khiển của người lao động và không thể sử dụng quyền bình đẳng để tiếp tục thoả thuận hoặc từ chối việc thực hiện nghĩa vụ được giao. Đây chính là điểm đặc thù của quan hệ lao động mà quan hệ khoán việc dân sự không có. Để bảo vệ những quyền, lợi ích của mình, pháp luật hiện hành cho người sử dụng lao động quyền tổ chức và hoạt động hiệp hội. Đây là loại quyền năng mang tính mới, tiến bộ, phù hợp với quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường, thể hiện sự công bằng của pháp luật đối với các chủ thể của quan hệ lao động.

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu các chủ thể có liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lao động, nhất là các tranh chấp lao động và đình công, được quyền đóng cửa tạm thời nơi làm việc nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích và sự an toàn của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Vê lý luận, việc đóng cửa tạm thời doanh nghiệp dẫn tới hậu quả hạn chế quyền làm việc (tức là hạn chế quyền kiếm sống) của người lao động, nhất là đối với người lao động không có hành động làm tổn hại doanh nghiệp. Vì vậy, đó không phải là quyền được sử dụng rộng rãi mà phải được pháp luật kiểm soát.

–  Về nghĩa vụ, Bộ luật quy định hai nhóm cơ bản, gồm: nhóm thứ nhất đề cập tới nghĩa vụ thực hiện mối quan hệ lao động; nhóm thứ hai là các nghĩa vụ thực hiện pháp luật lao động. Đồng quy với nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng phải thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, đó là nghĩa vụ căn bản, quan trọng nhất với tư cách là chủ thể quan hệ lao động.

Bên cạnh đó, vì là người được quyền quản lý lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động, không ỷ thế là người nắm tài sản, nắm quyền quản lý để chà đạp, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm của người lao động với tư cách của người bị lệ thuộc, người làm thuê.

Đồng thời, vẫn phải bảo đảm sự bình đẳng đối với người lao động nhằm xây dựng, thực hiện mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định. Đối với các nghĩa vụ thuộc nhóm thứ hai, pháp luật đòi hỏi người sử dụng lao động tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục, nội dung có liên quan đến việc sử dụng lao động, bảo đảm dân chủ trong doanh nghiệp, bảo đảm các điều kiện lao động, chịu sự kiểm soát và chịu trách nhiệm trước các cơ quan nhà nước về việc sử dụng lao động.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, Anh có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản không?

Công ty phá sản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hoạt động. Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản...

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi