Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Đất đai – Nhà ở Nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2790 Lượt xem

Nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều gia đình có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuy nhiên không thể thực hiện được vì chi phí tiền sử dụng đất quá cao. Trong trường hợp này, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được nợ tiền sử dụng đất không? Nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

Quy định về tiền sử dụng đất

Trước khi đi vào giải đáp Nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không? Chúng tôi làm rõ quy định về tiền sử dụng đất. Khoản 21 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

 “21. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.”

Do đó, nộp tiền sử dụng đất là nghĩa vụ của người sử dụng đất khi được công nhận quyền sử dụng đất.

Nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?

Trong trường hợp chưa có khả năng thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất, cá nhân, tổ chức được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, cụ thể:

 “1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông bán nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Như vậy pháp luật quy định, cá nhân và hộ gia đình mà có khó khăn về tài chính thì có thể làm thủ tục xin nợ tiền sử dụng đất. Tuy nhiên thời gian nợ tiền sử dụng đất theo quy định là 5 năm kể từ ngày ghi nợ. Nếu hết 5 năm mà cá nhân, hộ gia đình chưa trả hết nợ thì sẽ bị tính lãi. Trường hợp xin ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng chưa thanh toán hết trong thời hạn 5 năm thì sẽ không bị tính lãi suất. Tuy nhiên, số tiền sử dụng đất còn lại phải nộp được tính lại theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh nơi có đất ban hành tại thời điểm thanh toán số tiền chậm nộp.

Tại Điều 18 Nghị định 45/2014/NĐ-CP có quy định về việc xử lý chậm nộp như sau: Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất được thực hiện theo mức quy định của Luật quản lý thuế.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trướchạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định trên.

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP này như sau:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường

Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất

– Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất

– Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận: Quyết định giao đất tái định cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ

– Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

– Lập Phiếu chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan (Phiếu chuyển có nội dung về số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận)

– Trả Giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 3: Cơ quan thuế ra thông báo

Ban hành thông báo theo quy định gửi đến hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan liên quan (nếu cần) trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Thông báo gồm các nội dung:

– Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp

– Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận)

– Số tiền sử dụng đất được ghi nợ = Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp – Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ.

Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất không được ghi nợ

Nộp tại cơ quan Kho bạc Nhà nước hoặc đơn vị được cơ quan Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu trong thời hạn quy định và nộp chứng từ do Kho bạc cung cấp tại Văn phòng đăng ký đất đai để được cấp Giấy chứng nhận.

Bước 5: Hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận

Căn cứ chứng từ mà hộ gia đình, cá nhân nộp, Văn phòng đăng ký đất đai trả Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Giấy chứng nhận sẽ có nội dung về số tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh toán (trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích cho quý độc giả trong quá trình giải quyết vụ việc thực tế.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nhà nước không được ra quyết định thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định và tiến hành thu hồi lại quyền sử dụng đất đã trao cho người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất nhưng có hành vi vi phạm pháp luật về đất...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với những đối tượng nào?

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi...

Trường hợp nào không được cưỡng chế thu hồi đất?

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện quy định tại Luật đất đai...

Chuyển đổi đất vườn sang đất ở hết bao nhiêu tiền?

Như vậy UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quyết định cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận được đơn và thửa đất xin chuyển thuộc khu vực được phép...

Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị không?

Luật đất đai quy định giấy tờ chuyển nhượng đất phải được công chứng chứng thực. Vậy Giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi