Trang chủ » Tư vấn Sở hữu trí tuệ » Nhượng Quyền Thương Mại Và Các Vấn Đề Liên Quan

Nhượng Quyền Thương Mại Và Các Vấn Đề Liên Quan

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, kinh doanh, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện được pháp luật quy định.

Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam diễn ra sôi động trong nhiều năm qua, hoạt động nhượng quyền thường diễn ra với các loại hình kinh doanh dịch vụ như quan cà phê, quán trà sữa….vv. Để tìm hiểu quy định của pháp luật về nhượng quyền thương mại, khách hàng vui lòng tham khảo bài viết sau đây của công ty chúng tôi.

Nhượng quyền thương mại là gì?

Trước khi nghĩ đến việc nhượng quyền hoặc nhận nhượng quyền thương mại, chúng ta cần phải hiểu về hoạt động nhượng quyền hay nói 1 cách dễ hiệu là nhượng quyền thương mại là gì?

Luật Thương mại quy định về nhượng quyền thương mại (tên gọi khác bằng tiếng Anh là franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định.

Hoạt động nhượng quyền sẽ thực hiện trên cơ sở ký kết Hợp đồng nhượng quyền thương mại với mục địch hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm hoặc một quy trình hoạt động là một đối tượng sở hữu công nghiệp và đang được bảo hộ. Nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

Hoạt động nhượng quyền sẽ gồm 2 bên là bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền, hai bên này được hiểu như sau:

– “Bên nhượng quyền” là thương nhân cấp quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhượng quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhận quyền thứ cấp

– “Bên nhận quyền” là thương nhân được nhận quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhượng quyền thứ cấp.

Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Điều kiện về hoạt động nhượng quyền theo quy định cũ là nghị định số 36/2006/NĐ-CP tương đối phực tạp. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn này cho doanh nghiệp trong hoạt động nhượng quyền, chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của bên nhượng quyền như sau:

Điều 5. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm”.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại như thế nào?

Khi tiến hành hoạt động nhượng quyền, bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền sẽ ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại để làm căn cứ pháp lý cho hoạt động nhượng quyền.

Bản chất hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên đảm bảo nguyên tắc đúng quy định của pháp luật, không trái đạo đực xã hội, thuần phong mỹ tục, vậy cần có những nội dung nào trong hợp đồng.

Theo quy định tại điều 11, nghị định số 35/2006/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc cần có như sau:

“Điều 11. Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nội dung của quyền thương mại.

2. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.

3. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.

4. Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.

5. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

6. Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.”

Thời gian thực hiện hợp đồng nhượng quyền do hai bên quy định và thỏa thuận hoặc thời gian có thể chấm dứt trước thời hạn trong trường hợp sau đây.

1. Bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong trường hợp Bên nhượng quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 287 của Luật Thương mại.

2. Bên nhượng quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong các trường hợp sau đây:

a) Bên nhận quyền không còn Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương mà theo quy định của pháp luật Bên nhận quyền phải có để tiến hành công việc kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại.

b) Bên nhận quyền bị giải thể hoặc bị phá sản theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c) Bên nhận quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng có khả năng gây thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống nhượng quyền thương mại.

d) Bên nhận quyền không khắc phục những vi phạm không cơ bản trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong một thời gian hợp lý, mặc dù đã nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm đó từ Bên nhượng quyền.

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại ở đâu?

Việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sẽ được thực hiện tại 02 cơ quan sau đây:

– Bộ Công Thương áp dụng trong 2 trường hợp sau:

a) Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam;

b) Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ lãnh thổ Việt Nam vào Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Sở công thương áp dụng trong trường hợp thương nhân thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại là thương nhân trong nước

Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gồm những gì?

Để tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, khách hàng cần chuẩn bị những hồ sơ sau đây:

– Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ công thương ban hành

­- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Công thương ban hành

– Các văn bản xác nhận về:

+ Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại – Đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập

+ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ

Ví dụ: Nhượng quyền cho quán cà phê Hightland cần cung cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu là Highland

Lưu ý: Trong trường hợp hồ sơ đăng ký có tài liệu liên quan đến nước ngoài, tài liệu này cần được công chứng dịch sang tiếng Việt và phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi được sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.

Các bước đăng ký nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Để tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, khách hàng cần tiến hành các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký như trên và nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

Bước 3: Trong trường hộp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ ra thông báo và yêu cầu bên đăng ký phải hoàn thành hồ sơ theo như nội dung thông báo

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký có thể bị từ chối trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ và bên đăng ký không bổ sung, giải trình hồ sơ khi đã hết thời gian đăng ký.

Dịch vụ nhượng quyền thương mại của Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, trong quá trình thực hiện công việc chúng tôi sẽ:

– Tư vấn toàn bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền;

– Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký tới cơ quan chức năng;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương hiệu cho khách hàng

– Phân tích ưu điểm và nhược điểm của hoạt động nhượng quyền thương mại;

– Tư vấn thuận lợi và khó khăn của hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam;

– Nộp hồ sơ đăng ký tới cơ quan chức năng, theo dõi hồ sơ;

– Nhận kết quả cuối cùng và chuyển giao cho khách hàng tham khảo và lưu giữ,

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau đây khi bạn muốn được tư vấn về nhượng quyền thương mại

– Hotline: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

HÃY GỌI LUẬT HOÀNG PHI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hợp Đồng Thương Mại Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Thương Mại Mới Nhất?

Hợp đồng thương mại là gì? Hợp đồng thương mại quốc tế như thế nào? Vấn đề bồi thường trong hơp đồng

Tư Vấn Nhượng Quyền Thương Mại Qua Tổng Đài 1900 6557

Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn về soạn thảo hợp đồng, thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo

Để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo cho

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chị Thanh Thủy
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Chị Hồng Gấm
P. Giám Đốc
Công ty TNHH Bất Động Sản Tây Đô

"Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Trong thời gian trao đổi làm giấy phép, các bạn chuyên viên rất nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn dịch vụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xứng đáng 5*"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Chị Bích Trâm
Trưởng Phòng Thương Hiệu
Công ty Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Vũ Cường

"Tôi khá hài lòng với sự hợp tác của Luật Hoàng Phi. Tôi đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Công ty. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển thương hiệu trong thời gian tới."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Chị Thanh Trà
Giám đốc
Công ty TNHH Thời Trang Sao Việt

"Tôi hợp tác với lãnh đạo Luật Hoàng Phiđã khá lâu. Mối quan hệ giữa lãnh đạo của Luật Hoàng Phi với Ngân hàng BIDV rất tốt trong các dịch vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài chính. Tôi đánh giá cao phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nhiệt tình của Luật Hoàng Phi. Các bạn luôn hợp tác và làm việc với tâm thế hỗ trợ và đồng hành"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Vũ Cường
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."