Trang chủ » Đất đai » Hỏi đáp luật đất đai » Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi nào?

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi nào?

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 19/10/2018 |
  • Đất đai |
  • 7687 Lượt xem

Những trường hợp nào Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013? Luật đất đai 2013 có gì thay đổi về những trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất so với Luật đất đai 2003?

Câu hỏi:

Chào luật sư Luật Hoàng Phi, Luật sư cho tôi hỏi: Những trường hợp nào Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013? Luật đất đai 2013 có gì thay đổi về những trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất so với Luật đất đai 2003? Xin cảm ơn!

 

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Luật sư Luật Hoàng Phi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 54 Luật đất đai 2013, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi nào?

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi nào?

Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013 về hạn mức giao đất nông nghiệp.

Thứ hai, người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn vói hạ tầng;

Thứ ba, tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

Thứ tư, tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;

Thứ năm, cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 159 Luật đất đai 2013 về đất cơ sở tôn giáo.

Như vậy, so với Luật đất đai 2003, Luật đất đai 2013 đã bổ sung một trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, đồng thời thu hẹp đối tượng được giao đất không thu tiền sử dụng đất (giảm 3 đối tượng) chuyển sang thuê đất. Cụ thể:

Luật đất đai 2013 bổ sung trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất là tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp. Có thể nhận thấy trường hợp được bổ sung là trường hợp phù hợp với thực tế sử dụng đất hiện nay khi thực hiện giao đất không thu tiền sử dụng.

Luật đất đai 2013 bỏ ba nhóm đối tượng được giao đất không thu tiền sử dụng đất so với Luật đất đai 2003, gồm:

– Tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;

– Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;

– Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Có thể nhận thấy là quy định này đã làm rõ hơn quan điểm của Nhà nước về việc xóa bỏ bao cấp trong quản lý, sử dụng đất tiến tới công bằng trong việc sử dụng tài nguyên quốc gia.

Trong trường hợp cần tư vấn luật đất đai thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT  MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.