Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 3293 Lượt xem

Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động?

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động có thể phát sinh một số vấn đề nhất định hoặc các điều khoản không còn phù hợp với điều kiện thực tế. Khi đó, đòi hỏi các chủ thể cần thỏa thuận để sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động thực chất là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về quyền và nghĩa vụ của các bên, trên cơ sở phù hợp với các điều kiện thực tiễn. Tuy nhiên, Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019, việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được thực hiện thông qua việc ký phụ lục hợp đồng lao động.

Vậy, phụ lục hợp đồng là gì? Khi ký phụ lục hợp đồng cần tuân thủ những nguyên tắc nào? Để giải đáp những thắc mắc đó mời quý bạn đọc đến với bài viết Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động của công ty chúng tôi.

Khái niệm phụ lục hợp đồng?

Căn cứ vào quy định tại điều 22 Bộ Luật Lao động 2019 về Phụ lục hợp đồng lao động, Phụ lục hợp đồng lao động được hiểu là một bộ phận của hợp đồng lao động, có hiệu lực như hợp đồng lao động, có nội dung là quy định chi tiết, sửa đổi hoặc bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng lao động.

Theo đó, phụ lục hợp đồng có các đặc điểm chính sau:

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận không tách rời của hợp đồng lao động. Nhìn chung, phụ lục hợp đồng phải gắn liền với hợp đồng lao động. Chỉ khi nào có hợp đồng lao động thì phụ lục hợp đồng lao động được ký kết mới có hiệu lực.

– Phụ lục hợp đồng lao động được ký kết có hiệu lực như hợp đồng lao động. Tức là, hiệu lực của phụ lục hợp đồng phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động hết hiệu lực dẫn đến sự hết hạn của phụ lục hợp đồng lao đồng. Đặc điểm này xuất phát từ bản chất của phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động.

– Phụ lục hợp đồng lao động được áp dụng để quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động trong trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc điều khoản hợp đồng có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Việc quy định phụ lục hợp đồng lao động là phương tiện để quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung hợp lao động tạo điều kiện thuận lợi cho các bên. Việc thỏa thuận và ký phụ lục hợp đồng lao động giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí so với quá trình thỏa thuận và ký kết lại hợp đồng lao động.

Trên thực tế, các bên chủ thể sử dụng phụ lục hợp đồng lao động một cách phổ biến. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động chưa tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Vậy, khi ký phụ lục hợp đồng lao đồng cần chú ý những điểm nào? Mời quý bạn đọc đến với nội dung tiếp theo của bài viết.

Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động

Khoản 2, điều 22 Bộ Luật Lao động 2019 quy định rõ ràng các nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động cụ thể như sau:

“2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Theo đó, người lao động và người sử dụng lao động khi ký phụ lục hợp đồng cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Áp dụng phụ lục hợp đồng với nội dung quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động.

Theo quy định tại điều 33 Bộ Luật Lao động 2019, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải báo trước cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

– Không sử dụng phụ lục hợp đồng để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Đây là một điểm mới cần đặc biệt chú ý của Bộ Luật Lao động 2019. Theo các quy định của Bộ Luật Lao động 2012 và các văn bản dưới luật, pháp luật cho phép người sử dụng lao động và người lao động được phép sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động trong điều kiện đảm bảo không làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Ngược lại, Bộ Luật Lao động 2019 lại không cho phép sửa đổi thời hạn hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng lao động.

– Đối với phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Phụ lục hợp đồng lao động được ký mấy lần?

Pháp luật lao động hiện hành không quy định giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng lao động.

Trước đây, theo quy định Nghị định 05/2015/NĐ-CP, phụ lục hợp đồng chỉ được ký một lần để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động như sau:

Điều 5. Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, với quy định mới tại Bộ luật lao động năm 2019, phụ lục không còn được sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động. Do đó, không còn giới hạn đối với số lần ký đối với bất kì trường hợp ký phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết hay sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động.

Qua những phân tích nêu trên, ta thấy rằng Bộ Luật Lao động 2019 đã có những điểm mới nhất định trong quy định về phụ lục hợp đồng lao động so với Bộ Luật Lao động 2012. Do đó, đòi hỏi các chủ thể cần cập nhật, nắm bắt kịp thời để tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động? Chúng tôi mong rằng bài viết trên sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (10 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản không?

Công ty phá sản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hoạt động. Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản...

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi