Trang chủ » Văn bản Luật Đất đai » Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên

Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:09)

Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên

Download (DOC, 150KB)