Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn mới nhất 2024
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 6418 Lượt xem

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn mới nhất 2024

Trong trường hợp thay đổi môi trường học tập, sinh sống đến nơi ở mới thì đoàn viên phải tiến hành thủ tục chuyển cơ sở sinh hoạt đoàn đến nơi mới đó.

Được đứng trong hàng ngũ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một trong những vinh dự của tất cả thanh niên Việt Nam. Theo nguyên tắc cá nhân đang sinh sống, học tập tại đâu thì sẽ sinh hoạt Đoàn tại chính khu vực đó.

Tuy nhiên nếu trường hợp cá nhân đó thay đổi nơi học tập, sinh sống thì phải tiến hành thay đổi nơi sinh hoạt đoàn. Do vậy, qua nội dung bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách về Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn.

Thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn

Trong trường hợp thay đổi môi trường học tập, sinh sống đến nơi ở mới thì đoàn viên phải tiến hành thủ tục chuyển cơ sở sinh hoạt đoàn đến nơi mới đó. Do đó, đoàn viên phải tiến hành thủ tục để thông báo với cơ sở đang sinh hoạt cũ và hồ sơ chuyển sang đoàn cơ sở mới.

Theo đó, pháp luật quy định đối với trường hợp đoàn viên khi chuyển địa điểm sinh hoạt đoàn thì phải làm đơn đề nghị ban chấp hành chi đoàn mà mình đang sinh hoạt để được chuyển sinh hoạt đoàn đến cơ sở đoàn mới nơi minh học tập hoặc sinh sống theo quy định của điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được đơn đề nghị của đoàn viên đó thì ban chấp hành chi đoàn đó có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục chuyển nơi sinh hoạt đoàn cho đoàn viên yêu cầu.

Ban chấp hành chi đoàn sẽ nhận xét quá trình sinh hoạt của đoàn viên đó tại cơ sở đoàn đang quản lý vào sổ đoàn viên và tiến hành thu bổ sung đoàn phí tính đến thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn sang nơi mới.

Trường hợp đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn cơ sở thì ban chấp hành chi đoàn đứng ra nhận xét, thu đoàn phí và tiến hành thủ tục chuyển sinh hoạt cho đoàn viên đó theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tiếp đó ban chấp hành đoàn sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu đoàn viên đến cơ sở sinh hoạt mới để làm tiếp tục thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn.

Khi đoàn viên thay đổi nơi cư trú, nơi hoạt tập, công tác, đoàn viên là học sinh, sinh viên đang học hoặc đang trong thời gian nghỉ hè, thực tập hay đi thực tế với khoảng thời gian quá 3 tháng thì sẽ được tiến hành chuyển nơi sinh hoạt tạm thời đến cơ sở mới tại nơi học tập, sinh hoạt.

Khi chuyển sinh hoạt đoàn viên chính thức hoặc tạm thời thi sẽ cấp thẻ đoàn viện hoặc văn bản chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban  hành theo đúng quy định của pháp luật.

Ban công đoàn mới sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ chuyển sinh hoạt thì sẽ tiếp nhận đoàn do đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở đã giới thiệu đến sinh hoạt.

Một số trường hợp chuyển sinh hoạt đoàn khác

Trường hợp đoàn viên hiện đang là bộ đội xuất ngũ, chuyển ngành hay học sinh, sinh viên hiện đã tốt nghiệp các trường và đang trong thời gian chờ để chuyển lĩnh vực công tác, học tập, lao động mới thì nếu thời gian chờ từ 3 tháng trở lên thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt về cơ sở đoàn nơi đoàn viên đến cư trú.

Đoàn viên khi chuyển đến nơi mới nhưng chưa có tổ chức đoàn quản lý mới thì vẫn phải tiến hành thủ tục chuyển sinh đoạt đoàn như trên, trường hợp nới đoàn viên chuyển đến lại không có tố chức Đảng, Đoàn thì đoàn viên đó vẫn phải tiếp tục sinh hoạt tại nơi cu trú đó.

Nếu bị thất lạc hồ sơ thì thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn phải có văn bản tường trình và xác nhận của cơ sở đoàn nơi chuyển đi, và được làm lại hồ sơ tại nơi chuyển đến. trường hợp còn thẻ đoàn viên hoặc những văn bản xác nhận là đoàn viên, đảm bảo các quy định hiện hành.

Chuyển sinh hoạt đoàn ra nước ngoài, từ nước ngoài về nước thì sẽ thực hiện theo hướng dẫn liên tịch của Ban Bí thư trung ương đoàn và Đảng ủy ngoài nước.

Thẩm quyền cấp giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn

Theo điều 21 Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khóa X quy định về việc chuyển sinh hoạt đoàn thuộc thẩm quyền của tổ chức đoàn cơ sở như sau:

Tổ chức cơ sở Đoàn có quyền: Kết nạp đoàn viên mới, quản lý tình hình sinh hoạt của đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đoàn hay giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp…

 Đoàn viên khi chuyển sinh hoạt đoàn đến cơ sở mới thì sẽ đề nghị ban chấp hành chi đoàn nơi đang sinh hoạt hiện tại để được chuyển sinh hoạt sang cơ sở mới.

Ban chấp hành chi đoàn hiện tại phải nhận xét, đánh giá cho đoàn viên và thu đầy đủ phí đoàn, đồng thời phải tiến hành giới thiệu đoàn viên đó đến chi đoàn mới tại địa phương mà đoàn viên đang chuẩn bị chuẩn đến.

Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng một đoàn cơ sở thì ban chấp hành đoàn cơ sở sẽ giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn mới.

Ngoài việc cung cấp cho Qúy khách các vấn đề về đối tượng được phép sử dụng săn thì với nội dung bài viết dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ giải thích thêm cho Qúy khách về Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn.

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn mới nhất

Mẫu giấy giới thiệu được các cơ sở đoàn lập ra để giới thiệu đoàn viên về nơi sinh hoạt đoàn mới vì những lý do nào đó mà phải chuyển công tác hoặc chuyển địa điểm sinh hoạt đoàn. Mẫu phiếu chuyển sinh hoạt đoàn nêu rõ thông tin của cá nhân đoàn viên, cơ sở đoàn giới thiệu chuyển thành viên và cơ sở đoàn mới mà thành viên được chuyển đến.

Dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp cho Qúy khách về mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn mới hiện nay.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG  ……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

GIẤY GIỚI THIỆU
CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

 

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường: ………………………………………………………………………………………..

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT ……………………….

Đề nghị giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí: ……………………………………

Sinh ngày………..tháng…….năm………về cơ sở mới.

Đồng chí: ………………………….. đã đóng đoàn phí đến tháng…….năm……………

Vậy BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT …………………………………. rất mong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường: ……….. tiếp nhận, tạo điều kiện để đồng chí: ………………………………….. sinh hoạt tại Đoàn cơ sở.

…………….., ngày…..tháng….năm…..
T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thư

 

 Với bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp cho Qúy khách các thông tin cần thiết về nội dung Mẫu giấy chuyển sinh hoạt đoàn. Nếu còn thắc mắc gì về vấn đề này thì Qúy khách liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 6557 để được hỗ trợ.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi