Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo mới năm 2023
  • Thứ sáu, 12/05/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 5282 Lượt xem

Mẫu đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo mới năm 2023

Hộ nghèo là hộ gia đình đã qua điều tra, rà soát hàng năm ở cơ sở đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ nghèo và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận.

Xã hội luôn có người giàu và người nghèo. Người nghèo là những đối tượng đặc biệt được xã hội và nhà nước quan tâm giành nhiều ưu đãi. Tuy nhiên không phải bất kỳ hộ gia đình nào cũng thuộc hộ nghèo. Để đảm bảo quyền lợi của các hộ gia đình khó khăn thì họ có sổ hộ nghèo. Vậy mẫu đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo năm 2023 như nào là câu hỏi được quan tâm. Mẫu đơn xin giấy xác nhận sổ hộ nghèo năm 2023 được áp dụng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiến hành xác nhận để có hỗ trợ, hưởng nhiều chính sách đãi ngộ của nhà nước

Hộ nghèo là gì?

Hộ nghèo là hộ gia đình đã qua điều tra, rà soát hàng năm ở cơ sở đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ nghèo và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Điều kiện công nhận hộ nghèo?

Trước khi tìm hiểu Mẫu đơn xin giấy xác nhận sổ hộ nghèo năm 2023 thì bài viết đưa ra một số vấn đề xoay quanh, trong đó điều kiện công nhận hộ nghèo được quan tâm. Để được công nhận chuẩn hộ nghèo thì có những điều kiện cụ thể theo từng khu vực hộ gia đình sinh sống và giữa các hộ có sự khác nhau.

Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 thì  đối với khu vực nông thôn  để được công nhận hộ nghèo là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Đối với khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Tiêu chí xác định hộ nghèo như sau:

Tiêu chí

Hộ nghèo nhóm 1

Hộ nghèo nhóm 2

Hộ nghèo nhóm 3

(1) Thu nhập bình quân đầu người

Từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống

Từ 28 triệu đồng/người/ năm trở xuống

Trên 28 triệu đồng/người/năm (không nghèo thu nhập)

(2) Tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo với 11 chỉ số

Từ 40 điểm trở lên

Dưới 40 điểm (từ 0 đến 35 điểm)

Từ 40 điểm trở lên

Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản: Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

Chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo

Nhà nước và xã hội luôn giành những ưu đãi nhất định đối với các hộ nghèo. Hộ nghèo được hỗ trợ về chi phí khám, chữa bệnh; Miễn học phí cho học sinh, sinh viên; Hỗ trợ vay vốn xây nhà ở; Hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng. Cụ thể:

Thứ nhất: Sự hỗ trợ về chi phí khám, chữa bệnh

Bên cạnh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người thuộc hộ nghèo thì theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế thì người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Thứ hai: Miễn học phí cho học sinh, sinh viên

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 86/2015/NĐ-CP , các đối tượng được miễn học phí gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo; Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Thứ ba: Quyền lợi được hỗ trợ vay vốn xây nhà ở

Căn cứ theo quyết định 33/2015/QĐ-TTg và Nghị quyết 71/NQ-CP thì khi có nhu cầu vay vốn xây nhà thì hộ nghèo sẽ được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.

Ngoài ra hộ nghèo còn được Nhà nước hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng. Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 190/2014/TT-BTC, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng. Hộ gia đình được chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng quý.

Đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo là gì? 

Đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo là văn bản được soạn thảo do cá nhân có mong muốn các cơ quan có thẩm quyền công nhận về việc gia đình mình là hộ nghèo làm cơ sở để được hưởng một hay nhiều quyền lợi nhất định theo luật định.

Nội dung đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo

Đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo sẽ bao gồm 3 phần chính như sau:

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Địa điểm và ngày, tháng, năm làm đơn

+ Tên văn bản: Đơn xin xác nhận hộ nghèo

+ Nơi nhận đơn: Ủy ban nhân dân xã (phường)….

+ Thông tin của người làm đơn (họ tên, ngày, tháng, năm sinh, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, số điện thoại liên hệ…).

– Nội dung đơn:

+ Thông tin khái quát về hoàn cảnh gia đình hiện tại

+ Lý do xin xác nhận

– Phần kết: 

Chữ ký của người làm đơn và xác nhận của chính quyền địa phương.

Lưu ý: phần nội dung của đơn có thể trình bày theo quan điểm và tình hình thực tế của từng cá nhân. Tuy nhiên, người viết cần đảm bảo trình bày đơn khoa học, sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu. Tránh trường hợp kể lể, dài dòng làm người đọc khó hiểu.

Mẫu đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo năm 2023

Mẫu đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với các hộ dân đủ các tiêu chí đánh giá hộ nghèo có thể làm đơn xin xác nhận hộ nghèo gửi lên Ủy ban nhân dân xã để được xem xét giải quyết. Theo đó mẫu đơn này phải được sử dụng theo mẫu có sẵn và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, chứng minh thư nhân dân, địa chỉ cư trú. Lý do xác nhận hộ nghèo. Chúng tôi xin đưa ra Mẫu đơn xin giấy xác nhận sổ hộ nghèo năm 2023 để quý độc giả có thể nắm được:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

……., ngày……tháng……năm 20….

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

 

Kính gửi UBND xã, (phường): ……………………………………………..

Tôi tên là:  ………………..Sinh ngày:……………………………………….

Quê quán:……………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện nay:………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin được chính quyền xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Gia đình thuộc diện: (Chính sách, Vùng sâu , Hộ nghèo) …………………………

Họ tên cha:……………………………..Sinh ngày: …………………….

Địa chỉ hiện nay:……………………… Nghề nghiệp:…………………..

Họ tên mẹ:………………………           Sinh ngày………………………

Địa chỉ hiện nay:……………………… Nghề nghiệp:…………………..

Gia đình hiện có……anh chị em (kể cả tôi).

Người lớn nhất…………….….tuổi, Người nhỏ nhất………..……tuổi.
Số người còn đang đi học:

Cấp 1:……….……, Cấp 2:…..……..…, Cấp 3:………… Đại học……………

Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi

Gia đình có Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….………………

Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn)……………

Xác nhận của chính quyền địa phương

         

Người làm đơn

 

Tải (Download) Mẫu đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo năm 2023

Mẫu đơn xin giấy xác nhận hộ cận nghèo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                ………., ngày … tháng …. năm 20….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ CẬN NGHÈO

 

Kính gửi: – UBND xã (phường) ……………………………………. 

                – Ban Xóa đói giảm nghèo xã (phường) …………. 

Tôi tên là: ………………………………………….. Sinh ngày: ……../………./………

CMND/ CCCD số: ………………………………………..

Cấp ngày:…………………………………… Nơi cấp: …………………………………. 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………. 

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………… 

Lý do xin xác nhận: ……………………………………………………………………….. 

Đối chiếu hoàn cảnh gia đình tôi với quy định tại Điều 2 Nghị định 07/2021/NĐ-CP về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -2025, tôi nhận thấy gia đình mình thuộc diện cận nghèo.

Nay tôi làm đơn này đề nghị chính quyền địa phương xem xét và cấp giấy chứng nhận hộ cận nghèo cho gia đình tôi để: ………………. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của chính quyền địa phương

 

Người làm đơn

 

Tải (Download) Mẫu đơn xin giấy xác nhận hộ cận nghèo

Đánh giá bài viết:
4.3/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban...

Mẫu lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia với nhiều hoạt động tôn vinh phái đẹp và cũng là ngày nữ giới tại nhiều nước trên thế giới nhận được hoa và quà tặng từ các đấng mày...

Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ được cả thế giới công nhận. Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3 như thế...

Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục hành chính bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp...

Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620

Mẫu 620 chốt sổ bhxh là mẫu giấy cụ thể và được sử dụng trong việc giao nhận các loại hồ sơ, cụ thể như các loại hồ sơ để xác nhận về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp chưa được trả sổ, rà soát hoặc xác nhận lại quá trình đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi