Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu thông báo thanh lý tài sản 2021

Mẫu thông báo thanh lý tài sản 2021

Mẫu thông báo thanh lý tài sản là một loại văn bản mà doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nào đó lập ra để tiến hành ghi chép về sự việc thông báo thanh lý tài sản vì một số lý do nào đó như giải thể, do tình hình doanh nghiệp,…

Mẫu thông báo thanh lý tài sản là loại mẫu thông báo được sử dụng phổ biến và rất cần thiết đối với những chủ thể có nhu cầu muốn thanh lý một hoặc nhiều loại tài sản. Vậy mẫu thông báo thanh lý tài sản được định nghĩa ra sao? mẫu thông báo thanh lý tài sản được soạn thảo như thế nào?

Sau đây, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu những thông tin vướng mắc trên.

Mẫu thông báo thanh lý tài sản là gì?

Mẫu thông báo thanh lý tài sản là một loại văn bản mà doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nào đó lập ra để tiến hành ghi chép về sự việc thông báo thanh lý tài sản vì một số lý do nào đó như giải thể, do tình hình doanh nghiệp,…

Quy trình thanh lý tài sản cố định

Quy trình để thanh lý tài sản được thực hiện theo lần lượt các bước như sau:
– Lập hồ sơ sau đó gửi hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Cần có đơn đề nghị trình lãnh đạo của đơn vị đó phê duyệt việc thanh lý tài sản

Ngoài ra, cần đính kèm thêm danh sách các tài sản cụ thể được đề nghị thanh toán.

– Đại diện của doanh nghiệp, đơn vị ra quyết định thanh lý tài sản

– Tiến hành thành lập hội đồng cụ thể là hội đồng thanh lý tài sản

Khi đã thành lập hội đồng này thì cơ quan này sẽ kiểm tra và đánh giá tài sản đó theo đúng trình tự và thủ tục theo quy định. Trong đó, hội đồng thanh lý tài sản sẽ có các thành phần:

+ Chủ tịch hội đồng

+ Kế toán tài sản, kế toán trưởng

+ Đại diện của bộ phận phụ trách tài sản được thanh lý

+ Trưởng bộ phận phụ trách tài sản được thanh lý

+ Cán bộ hiểu và nắm bắt về tài sản thanh lý

+ Đại diên của đoàn thể: thanh tra, công đoàn,…

– Tiến hành thực hiện thanh lý

Trong giai đoạn này thì việc thanh lý sẽ dựa trên theo quyết định về việc thanh lý tài sản được xử lý theo hình thức nào?, thời gian cụ thể, số lượng chi tiết về tài sản thanh lý, giá thanh lý, phương thức thanh toán,… để bàn giao cho bên nhận mua tài sản đơn vị bán thanh lý.

– Lập biên bản về việc thanh lý tài sản ghi nhận sự việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, đơn vị đó.

Biên bản được lập theo mẫu.

Mẫu thông báo thanh lý tài sản

Để soạn thảo mẫu báo cáo thanh lý tài sản được đầy đủ và hoàn chỉnh về hình thức và nội dung, sau đây mời quý vị tham khảo một mẫu thông báo thanh lý tài sản từ một đơn vị cụ thể để quý vị có thể hình dung rõ hơn.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số: 02/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Bán thanh lý tài sản

Căn cứ vào quyết định  2178/QĐ – BGDĐT ngày 1 tháng 10 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về tài sản của trường Đại học X

Căn cứ vào quyết định số 9/2012/TT-BTC ngày 31/12/2009 từ Bộ giáo dục và đào tạo

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của trường Đại học X

Từ tháng 8/2020,  sau khi họp bàn về phương hướng dạy học và giảng dạy từ nhà trường.

Hội đồng thanh lý tài sản với mục đích thanh lý các tài sản mà khoa công nghệ thông tin của trường Đại học X thông báo về việc bán thanh lý tài sản. Bao gồm:

– Tài sản gồm sách thư viện, bàn ghế, thiết bị điện, giảng dạy,… được thanh lý (có kèm danh sách đính thêm)

– Hình thức bán thanh lý: bán đấu gía toàn bộ tài sản

Tài sản sẽ được thành lý trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 /2020 đến ngày 15/12/2020. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ số điện thoại 024 3742743

Ban thanh lý tài sản thanh lý tại kho của khoa công nghệ thông tin trực tiếp chỉ đạo việc thanh lý tài sản này.

Việc nộp tiền sẽ thực hiện tại phòng kế toán tài vụ trước khi nhận tài sản và chuyển tài sản.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT; VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Hoàng

Nguyễn Đức Đoàn

Quý vị có thể tham khảo mẫu chung sau đây:

Mẫu thông báo thanh lý tài sản

Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo thanh lý tài sản        

Khi soạn thảo mẫu thông báo thanh lý tài sản cần có đầy đủ các nội dung sau trong bản thông báo, cụ thể là:

– Phần đầu: quốc hiệu và tiêu ngữ được trình bày ở góc phải trang giấy bên trên và chiếm 2/3 trang

1/3 trang còn lại bên trái trang giấy sẽ ghi tên cơ quan

– địa điểm, ngày tháng năm soạn thảo bản thông báo

– Tên của tiêu đề là: thông báo bán thanh lý tài sản

– Kính gửi: tên đơn vị, cơ quan tiếp nhận thông báo

– Căn cứ dựa vào đâu mà ra quyết định về việc thanh lý tài sản này

Ví dụ: tình hình thực tế của công ty, theo quyết định từ cơ quan,….

– Sau khi nhìn nhận vào tình hình của doanh nghiệp, ban giám đốc đã đưa ra quyết định thống nhất thanh lý tài sản công ty

– Tài sản thanh lý công ty bao gồm những tài sản như sau:

Nêu cụ thể từng tài sản?

– Các tài sản trên được tiến hành thanh lý trong thời gian tính từ ngày tháng năm …. Đến ngày tháng năm ….

Nếu cá nhân hoặc tổ chức của đơn vị nào mà có nhu cầu muốn mua lại tài sản đó thì có thể liên hệ qua số điện thoại để được hỗ rợ trực tiếp……..

– Cá nhân trực tiếp chỉ đạo và quản lý việc thanh lý tài sản này gồm những ai?

– Ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu của giám đốc

– Nơi nhận: ví dụ khách hàng, cá nhân mà thực hiện quản lý việc thanh lý tài sản.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến mẫu thông báo thanh lý tài sản, cách soạn thảo mẫu thanh lý tài sản và định nghĩa mẫu thông báo thanh lý tài sản là gì?.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557