Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu di chúc 2024 chuẩn kèm hướng dẫn cách viết di chúc
  • Thứ sáu, 29/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 23905 Lượt xem

Mẫu di chúc 2024 chuẩn kèm hướng dẫn cách viết di chúc

Khi một cá nhân muốn định đoạn tài sản của mình cho người khác theo mong muốn của bản thân thì thường họ sẽ lựa chọn việc lập di chúc.

Trong cuộc sống hiện tại chúng ta sẽ không thể lường trước được những sự việc có thể sẽ xảy đến do vậy việc lập di chúc để có thể định đoạt được tài sản của mình theo mong muốn luôn được nhiều người lựa chọn hiện nay. Khi thực hiện việc lập di chúc một vấn đề luôn được nhiều người quan tâm đó là hiện nay có quy định về mẫu di chúc hay không và di chúc được lập thế nào thì là hợp pháp. Nội dung bài viết sau sẽ tư vấn cụ thể vấn đề này.

Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Từ khái niệm trên thấy được rằng mục đích của việc lập di chúc chính là để ghi lại tâm nguyện, dặn dò và phân chia tài sản của người lập di chúc. Ngoài ra thông qua di chúc còn thể hiện được ý chí của người viết di chúc nhằm chuyển giao tài sản của mình cho người khác sau khi họ chết.

Ngoài ra di chúc cũng thể hiện được ý chí và nguyện vọng của cá nhân lúc còn sống để cho người thân thực hiện sau khi mình chết, đây cũng chính là cơ sở để cho việc phân chia tài sản mà người đó để lại một cách nhanh chóng, hạn chế phát sinh những tranh chấp giữa những người có liên quan.

Việc viết di chúc cũng là một cách để đảm bảo được sự công bằng trong việc thừa hưởng di sản mà người có tài sản muốn để lại.

Về bản chất di chúc là việc thể hiện ý chí của cá nhân nên nó được hình thành dựa trên ý chí đơn phương của người để lại tài sản mà sẽ không phụ thuộc vào ý chí của các chủ thể khác. Thông qua việc lập di chúc thì cá nhân sẽ xác lập một giao dịch dân sự về thừa kế với quyết định chuyển giao một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho người đã được xác định trong di chúc.

Do vậy khi muốn lập di chúc thì mẫu di chúc hiện nay luôn được rất nhiều cá nhân tìm kiếm.

Thừa kế theo di chúc là gì?

Thừa kế theo di chúc là việc chuyển tài sản của người đã chết sang cho người khác còn sống theo mong muốn, nguyện vọng của người đó được thể hiện thông qua di chúc mà người chết để lại.

Như vậy có thể hiểu những người có tên trong di chúc mà người chết để lại sẽ được phân chia di sản theo đúng với ý chí và nguyện vọng của người chết để lại. Người lập di chúc có các quyền theo quy định của Bộ luật dân sự như sau:

– Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Việc chia di sản theo di chúc sẽ được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu như trong di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản đó sẽ được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều kiện để bản di chúc hợp pháp?

Khi viết mẫu di chúc thì điều kiện để di chúc hợp pháp là rất quan trọng mà người lập di chúc cần phải lưu ý.

Theo quy định tại điều 630 của Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc chỉ được coi là hợp pháp khi có đầy đủ các điều kiện như sau:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

– Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Khi lập di chúc thì phải lập thành văn bản nếu như trong trường hợp không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc bằng miệng.

Tuy nhiên cần lưu ý là di chúc miệng chỉ được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình thì di chúc miệng đó phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy có thể thấy được rằng không phải tất cả mọi trường hợp khi có di chúc đều được coi là hợp pháp do đó người lập di chúc cần phải lưu ý các điều kiện khi lập di chúc theo quy định của bộ luật dân sự khi lập mẫu di chúc.

Ví dụ về di chúc hợp pháp

Khi lập di chúc thì thế nào được coi là di chúc hợp pháp được rất nhiều người quan tâm, nội dung này sẽ nêu ra ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ: Ông A có vợ là B, có con là D và E, ông A có tài sản là một căn nhà lập di chúc để lại cho vợ và các con. Khi lập di chúc ông A hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt không có sự lừa dối, đe dọa của người khác.

Như vậy từ ví dụ trên có thể thấy được rằng di chúc của ông A lập là hoàn toàn hợp pháp bởi lẽ di chúc đó được lập bằng văn bản theo đúng quy định, nội dung trong di chúc của ông A không vi phạm điều cấm của pháp luật. Khi lập di chúc ông A hoàn toàn minh mẫn và không bị người khác đe dọa.

Di chúc vô hiệu trong trường hợp nào?

Di chúc vô hiệu có thể hiểu là di chúc không có hiệu lực pháp luật, di chúc có thể bị coi là vô hiệu toàn bộ hoặc là vô hiệu một phần nếu không đáp ứng được các điều kiện về di chúc hợp pháp. Do đó khi viết mẫu di chúc thì người viết cần phải chú ý về vấn đề này.

Di chúc bị coi là vô hiệu toàn bộ trong trường hợp:

– Toàn bộ người thừa kế trong di chúc đều không còn vào thời điểm mở thừa kế và không có người thừa kế kế vị. Người thừa kế có thể là cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức. Nếu là cơ quan, tổ chức thì không còn vào thời điểm mở thừa kế.

– Toàn bộ di sản thừa kế mà người chết để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

– Trong trường hợp một người lập nhiều bản di chúc thì chỉ bản di chúc hợp pháp cuối cùng có hiệu lực pháp luật còn lại các bản trước đó đều bị vô hiệu.

Di chúc vô hiệu một phần là trường hợp chỉ có phần đó không có hiệu lực pháp luật còn những phần khác trong di chúc thì vẫn có hiệu lực pháp luật cụ thể như sau:

– Nếu như di chúc đáp ứng được hết tất cả các điều kiện để di chúc hợp pháp và chỉ có một phần nội dung của di chúc không hợp pháp thì chỉ phần di chúc không hợp pháp bị vô hiệu Theo khoản 4 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015.

– Nếu trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

– Nếu tất cả di sản để lại cho người thừa kế chỉ có một phần di sản không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ nội dung phân chia phần di sản đó bị vô hiệu. Các phần di sản thừa kế còn lại vẫn có hiệu lực pháp luật.

Như vậy di chúc sẽ bị vô hiệu một phần hoặc là vô hiệu toàn bộ trong những trường hợp theo quy định như trên.

Mẫu di chúc 2024 mới nhất

Khi lập mẫu di chúc thì trong di chúc bắt buộc phải có các nội dunh như thông tin cá nhân của người viết di chúc, liệt kê đầy đủ những tài sản thuộc sở hữu của mình, những người được hưởng di chúc và những người làm chứng nếu có.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, ngày 04 tháng 01 năm 2022 ,vào lúc 8 giờ 00 phút, tại nhà số 05, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Họ và tên tôi là: Trần Đức Huy

Sinh Ngày: 12/9/1957

CMTND số 356798654428, Nơi cấp: Công an Hà Nội, Ngày cấp: 17/3/2003

HKTT: khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 05, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu tài sản gồm: 01 căn nhà 500m2 ở địa chỉ số 05, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01/2000.

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Bà: Nguyễn Ngọc Nga

Sinh Ngày: 05/9/1959

CMTND số: 9865899999443 Nơi cấp: Công an Hà Nội Ngày cấp: 25/2/2004

HKTT: số 05, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 05, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Tú

Sinh Ngày: 24/5/1960

CMTND số: 578986543362 Nơi cấp: Công an Hà Nội Ngày cấp: 30/3/2008

HKTT: khu phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 6, khu phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

2. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Ngọc

Sinh Ngày: 27/9/1986

CMTND số: 346789004487 Nơi cấp: Công an Hà Nội Ngày cấp: 5/9/2005

HKTT: khu phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 87, khu phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi 11 giở ngày 04 tháng 01 năm 2022. Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành 02  bản, mỗi bản 01 trang./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Nhân chứng 1

Nguyễn Văn Tú

 

Nhân chứng 2

Ngọc

Nguyễn Tuấn Ngọc

Người lập Di chúc

Huy

Trần Đức Huy

Tải (Download) Mẫu di chúc 2024 mới nhất

Mẫu di chúc chia đất cho các con

Di chúc chia đất cho các con là một trong những mẫu di chúc được rất nhiều người hiện nay quan tâm. Khi viết di chúc này cần có đầy đủ các thông tin cá nhân của người để lại tài sản, thông tin về tài sản đất đai hiện có, người được nhận tài sản,…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

DI CHÚC

Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2022 tại nhà số 86, đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Tôi là: Nguyễn Quang Minh

Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1960

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 786435797675 do Công an Hà Nội cấp ngày 5/8/2000,

Hộ khẩu thường trú tại: đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau:

Tài sản của tôi gồm:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 67836 Số phát hành 56  số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 57/2000 do … cấp ngày …

Thông tin cụ thể như sau:

* Quyền sử dung đất:

– Diện tích đất: 400 m2 (Bằng chữ: bốn trăm mét vuông)

– Địa chỉ thửa đất: ngõ 78 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

– Thửa đất: 678 – Tờ bản đồ: 26

– Mục đích sử dụng: Đất ở

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: ….

Sau khi tôi chết, di sản nêu trên của tôi được để lại cho:

1/ Ông: Nguyễn Quang Anh

Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1980

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 897765432987  do Công an Hà Nội cấp ngày 12/2/2001.

Hộ khẩu thường trú tại: đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

2/ Bà: Nguyễn Ngọc Ánh

Sinh ngày 20 tháng 01 năm 1985

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 987543578906 do công an Hà Nội cấp ngày 12/8/2002

Hộ khẩu thường trú tại: : đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngoài ra, tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ ai khác.

Ý nguyện của tôi: Diện tích đất trên được chia đều cho hai con mỗi người là 200m2.

Sau khi tôi qua đời, các con của tôi là Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Ngọc Ánh được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này.

Di chúc này được tự tay tôi viết, thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, được lập thành 02  bản, mỗi bản gồm  2 trang.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

Minh

Nguyễn Quang Minh

Tải (Download) Mẫu di chúc chia đất cho các con

Mẫu di chúc có người làm chứng

Theo quy định của Bộ luật dân sự hiện nay thì di chúc không bắt buộc phải có người làm chứng trừ trường hợp là di chúc miệng và người lập di chúc không thể tự mình viết hoặc đánh máy được.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Tại Phòng Công chứng số 01 thành phố Hà Nội

Tôi là: Nguyễn Ngọc Hồng

Sinh ngày: 12/ 5 / 1956

Chứng minh nhân dân số: 890543789934 cấp ngày 16/2/2004.tại Công an Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: số 89, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau: Để lại tài sản là căn nhà có diện tích 200m2 ở địa chỉ số 89, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội cho con tôi là Trần Nam Quân sinh ngày 8/9/1990, số chứng minh nhân dân:896437899874 cấp tại Công an Hà Nội ngày 16/8/2015.

Tôi đã đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người lập di chúc

Hồng

Nguyễn Ngọc Hồng

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày 02 tháng 01 năm 2022

Tại Phòng Công chứng số 01 thành phố Hà Nội

Tôi Nguyễn Trí Đức, công chứng viên Phòng Công chứng số 01 thành phố Hà Nội.

Chứng nhận:

– Bà Nguyễn Ngọc Hồng đã tự nguyện lập di chúc này;

– Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, bà có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và đã ký vào di chúc trước sự có mặt của tôi;

Số công chứng 47, quyển số 12

Công chứng viên

Đức

Nguyễn Trí Đức

Tải (Download) Mẫu di chúc có người làm chứng

Mẫu di chúc chung của vợ chồng

Mẫu di chúc chung của vợ chồng thường được viết khi hai vợ chồng tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản cho các con.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

DI CHÚC

Hôm nay, ngày 2 tháng 01 năm 2022 , tại số 809 Phố Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Tôi là: Trần Nam Tú

Sinh ngày: 16/01/1959

Chứng minh nhân dân số: 786448900025 cấp ngày 23/9 /2001 tại Công an Hà Nội.

Và vợ tôi là bà: Nguyễn Kim Anh

Sinh ngày: 7/9/1962

Chứng minh nhân dân số: 237890365478 cấp ngày 17/10/2002 tại công an Hà Nội

Cùng đăng ký thường trú tại: số 809 Phố Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Hiện tại sức khoẻ của chúng tôi vẫn bình thường, tinh thần vẫn minh mẫn, Tuy nhiên chúng tôi đều đã tuổi cao vì vậy, chúng tôi lập sẵn Bản di chúc này, phòng khi chúng tôi qua đời, căn dặn đôi điều để các con, các cháu thực hiện.

Chúng tôi đã tạo lập được khối tài sản gồm: 01 căn nhà có diện tích là 400m2 ở địa chỉ số 809 Phố Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Chúng tôi lập di chúc này với mục đích định đoạt về tài sản trên sau khi qua đời với nội dung sau:

Sau khi cả hai vợ chồng tôi qua đời căn nhà nêu trên chúng tôi để lại cho con Trần Nam Sơn sinh ngày 12/8/1990, CMND số: 986543578643 do Công an Hà Nội cấp ngày 8/9/2007, hiện có hộ khẩu thường trú tại: số 809 Phố Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội  được sở hữu toàn bộ. Khi đó con Trần Nam Sơn là chủ sở hữu duy nhất của căn nhà nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.

Con Trần Nam Sơn có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.

Đây là Di chúc đầu tiên của chúng tôi và cũng là sự định đoạt đầu tiên về quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất nói trên.

Bản di chúc này do tự tay chúng tôi viết lại theo ý nguyện chung của hai vợ chồng chúng tôi. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, chúng tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của chúng tôi

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

CHỒNG

Trần Nam Tú

 

VỢ

Anh

Nguyễn Kim Anh

Tải (Download) Mẫu di chúc chung của vợ chồng

Nội dung bài vết trên của Luật Hoàng Phi đã cung cấp những thông tin về mẫu di chúc, điều kiện để di chúc được  coi là hợp pháp. Nếu có thắc mắc cần được tư vấn hãy liên hệ cho chúng thôi theo số 1900 6557.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi