Trang chủ » Tìm hiểu pháp Luật » Mẫu báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên mới nhất 2021

Mẫu báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên mới nhất 2021

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên là mẫu mà dùng trong việc đánh giá, tổng hợp về chất lượng của chi bộ đảng viên, loại báo cáo này được dùng trong các đơn vị phổ biến như bệnh viện, ủy ban nhân dân,…

Trong bất cứ một đảng bộ, chi bộ thì việc lập mẫu báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên là một trong những việc làm không thể thiếu trong việc đánh giá và xếp loại chất lượng của đảng viên. Vậy báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên là gì?, phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên?, những nội trong có trong báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên.

Sau đây, Luật Hoàng Phi sẽ cùng quý vị tìm hiểu các thông tin liên quan để giải đáp thắc mắc trên.

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên là gì?

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên là mẫu mà dùng trong việc đánh giá, tổng hợp về chất lượng của chi bộ đảng viên, loại báo cáo này được dùng trong các đơn vị phổ biến như bệnh viện, ủy ban nhân dân, trường học,…. Dựa vào đó có thể nhìn thấy được Đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra đề nghị để khen thưởng, biểu dương.

Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên

Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên trong mẫu báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên được áp dụng đối với toàn Đảng viên trong toàn Đảng, ngay cả đối với cấp ủy viên trường hợp đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn đánh giá, xếp loại chất lượng. Cụ thể

 Đối với khung trong tiêu chí đánh giá

– Về tư tưởng chính trị; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; đạo đức, lối sống, phẩm chất

+ Tư tưởng chính trị: trung thành, làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đường lối của Đảng. Ngoài ra, Đảng viên cần vận động tuyên truyền những người xung quanh và nhân dân thực hiện đúng đường lối và chủ trương Đảng và Nhà nước. Không ngừng học tập, tham gia sinh hoạt chính trị

+ Đạo đức, phẩm chất, phẩm chất, lối sống: Làm theo tư tưởng, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó giữ gìn và phát huy gương mẫu của người đảng viên. Luôn lắng nghe và tiếp thu để hoàn thiện bản thân, đấu tranh với những tệ nạn, hành vi tiêu cực , xây dựng địa phương, đơn vị, chi đoàn đoàn kết vững mạnh

+ Ý thức về tổ chức kỷ luật: Cần chấp hành và thực hiện đúng các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương như chế độ sinh hoạt, đóng đảng phí,… cùng với đó giữ mối liên hệ mật thiết với chi ủy, đảng ủy tại nơi thường trú, tạm trú – luôn là tấm gương mẫu mực của đảng viên

+ Về lề nối, tác phong làm việc: Sáng tạo, năng động trong việc chủ động đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tinh thần hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp.

+ Tích cực, kiên quyết đấu tranh để phòng, chống các suy nghĩ, tư, tưởng, hành vi có biểu hiện suy thoái về đạo đức, chính trị, lối sống

– Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chức trách của đảng viên

+ Thực hiện theo quy định về nhiệm vụ được giao, chức trách của đảng viên

+ Mỗi đảng viên đồng thời là công chức, viên chức cần được làm rõ về chất lượng, khối lượng, hiệu quả, thời gian hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ . Cùng với đó đảng viên cần có thái độ cũng như ý thức, tinh thần tự trách nhiệm.

+ Đề cập về kết quả đánh giá sự tín nhiệm theo định kỳ, kết quả về việc đánh giá, xếp loại tại đơn vị, cơ quan, tổ chức.

– Về việc thực hiện sự cam kết rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng hằng năm

– Kết quả kiểm điểm

– Kết quả trong việc khắc phục những khuyết điểm và hạn chế đã được đề cập trong nhiệm kỳ trước đó.

Đối với khung tiêu chuẩn về các mức chất lượng

– Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc

+ Luôn là một đảng viên tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, lối sống , có sự đổi mới sáng tạo, có nhiều thành tích trong công tác nổi bật được đảng viên khác noi theo, học tập

+ Đối với các kết quả và tiêu chí được giao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt cấp độ lần lượt là “ xuất sắc” và “tốt” trở lên

+ Đối với đảng viên đồng thời là viên chức, công chức, cán bộ cần được xếp loại là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Về số lượng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không được vượt qua 20% số lượng đảng viên có xếp loại là “hoàn thành tốt nhiệm vụ” tại từng cơ sở tổ chức đảng

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Đối với các kết quả và tiêu chí được giao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt cấp độ lần lượt là “tốt”  và “trung bình”trở lên

+ Đối với đảng viên đồng thời là viên chức, công chức, cán bộ cần được xếp loại là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên

– Hoàn thành nhiệm vụ

+ Đối với các tiêu chí cơ bản cần được đánh giá với cấp độ là “trung bình” trở lên

+ Đối với đảng viên đồng thời là viên chức, công chức, cán bộ cần được xếp loại là “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên

– Không hoàn thành nhiệm vụ

+ Không đạt mức là “hoàn thành nhiệm vụ”

+ Hoặc thuộc một trong những trường hợp:

Chỉ hoàn thành được dưới 50% nhiệm vụ và chỉ tiêu đã được giao trong năm

Đối với đảng viên đồng thời là viên chức, công chức, cán bộ cần được xếp loại là “Không hoàn thành nhiệm vụ”

Đảng viên thuộc trường hợp bị thi hành kỷ luật trong năm

Có biểu hiện về suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống được cấp có thẩm quyền đánh giá kết luận

Đối với trách nhiệm và thẩm quyền

– Mỗi đảng viên tự có trách nhiệm về đánh giá và xếp loại chất lượng

– Đảng ủy tại cơ sở, chi bộ cơ sở cần tiến hành tổ chức chủ trì thực hiện, xem xét sau đó quyết định về mức xếp loại về chất lượng đảng viên

Những nội trong có trong báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên

Về cơ bản trong bản báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên cần có những nội dung như sau:

– Tên của Đảng bộ, chi bộ nơi lập báo cáo kết quả đánh giá và phân loại Đảng viên

– Ghi rõ địa danh, ngày, tháng, năm viết báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên

– Tên tiêu đề của loại báo cáo là: báo cáo về kết quả đánh giá, phân loại Đảng viên

– Kính gửi nơi nhận báo cáo

– Tổng  số đảng viên có sinh hoạt đảng chính thức, có số đồng chí tại thời điểm đánh giá là bao nhiêu người?

– Số lượng thành viên được đánh giá về chất lượng gồm bao nhiêu đồng chí, cụ thể:

+ Có bao nhiêu đồng chí đã đánh giá – đính kèm theo danh sách, chưa được đánh giá (có lý do và không có lý do bao nhiêu đồng chí)

– Số thành viên đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được đề nghị biểu dương, khen thưởng là bao nhiêu đồng chí? – có danh sách đi kèm. Cụ thể:

Có bao nhiêu đồng chí được biểu dương, bao nhiêu đồng chí được khen thưởng – có đính kèm bản thành tích đi theo

– Đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ là bao nhiêu đồng chí? – có danh sách đính kèm theo

Đối với Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ cần ghi rõ có bao nhiêu đồng chí bị kỷ luật để giáo dục và bao nhiêu đồng chí bị xóa tên, khai trừ hoặc xin ra khỏi đảng là cụ thể bao nhiêu đồng chí?

– Ký và ghi rõ họ và tên  của bí thư – người ký thay mặt chi bộ

– Đính kèm bảng danh sách chi tiết về họ và tên, đảng viên được xếp loại?, đảng viên bị đề nghị xử lý?

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

Mẫu báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên là gì?, mẫu báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên.

 Trân trọng cảm ơn quý vị đã tham khảo nội dung bài viết trên!

Tác giả

Phạm Kim Oanh

Bà Oanh hiện đang làm việc tại Bộ phận Sở hữu trí tuệ của Công ty Hoàng Phi phụ trách các vấn đề Đăng ký xác lập quyền cho khách hàng trong lĩnh vực sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ khó, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao của người tư vấn.

Xem thêm thông tin của tác giả

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bà Quỳnh Trang
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Đoàn Thanh Tân
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."

Hotline: 1900.6557