Quản tài viên là gì?

Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội đã làm xuất hiện nhiều ngành nghề mới, một trong số đó là nghề Quản tài viên. Vậy Quản tài viên là gì? Quản tài viên thực hiện những công việc nào?

Qua bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc những thông tin liên quan đến Quản tài viên là gì để giúp quý bạn đọc giải đáp những thắc mắc của mình.

Quản tài viên là gì?

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật phá sản năm 2014 nêu khái niệm Quản tài viên như sau:

“ Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.”

Như vậy, theo khái niệm có thể hiểu Quản tài viên là người thực hiện công việc quản lý thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Quản tài viên phải đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định đồng thời được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Quá trình giải quyết phá sản của Doanh nghiệp, Hợp tác xã được thực hiện theo các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Điều kiện để trở thành Quản tài viên

Điều để để trở thành quản tài viên là gì? Căn cứ theo Điều 12 Luật Hợp tác xã 2014 quy định về điều kiện hành nghề Quản tài viên như sau:

“ 1. Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

a) Luật sư;

b) Kiểm toán viên;

c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

2. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.”

Theo đó, hiện nay pháp luật chỉ cho phép Luật sư, kiểm toán viên và người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên. Điều kiện trở thành quản tài viên là phải có năng lức hành vi dân sự đầy đủ; Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan; Và một điều kiện vô cùng quan trọng đó là phải có chứng chỉ hành nghề quan tài viên thì mới được hành nghề.

Về hình thức hành nghề quản tài viên

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định về hình thức hành nghề của Quản tài viên như sau:

“ 1. Các hình thức hành nghề của Quản tài viên bao gồm:

a) Hành nghề với tư cách cá nhân;

b) Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, quản tài viên được lựa chọn một trong hai hình thức sau để hành nghề đó là Hành nghề với tư cách cá nhân hoặc hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý: Tại cùng một thời điểm, Quản tài viên chỉ được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ở một doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân, nghĩa là chỉ được chọn một trong hai hình thức hành nghề tại cùng một thời điểm.

Quản tài viên có các quyền và nghĩa vụ gì?

Theo điều 16 Luật phá sản 2014 Quản tài viên có các quyền và nghĩa vụ như sau:

Thứ nhất: Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

– Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;

– Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

– Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;

– Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

– Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật;

– Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;

– Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

– Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;

– Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

Thứ hai: Quản tài viên thực hiện nhiệm vu đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.

Thứ ba: Quản tài viên báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Thứ tư: Quản tài viên đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

– Thu thập tài liệu, chứng cứ;

– Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

– Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

Thứ năm: Quản tài viên được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu: Quản tài viên thực hiện báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Trên đây là những nội dung liên quan đến vấn đề Quản tài viên là gì? Chúng tôi hi vọng đưa đến những thông tin bổ ích cho Qúy bạn đọc.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557