Trang chủ » Văn bản Luật Doanh nghiệp » Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:23)

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Download (DOC, 177KB)