Trang chủ » Văn bản Luật Đất đai » Luật nhà ở 65/2014/QH13 năm 2014 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014

Luật nhà ở 65/2014/QH13 năm 2014 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:09)

Luật nhà ở 65/2014/QH13 năm 2014 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014

Download (DOC, 473KB)