Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Giáo viên thỉnh giảng là gì? Lương giáo viên thỉnh giảng
  • Thứ hai, 13/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 6115 Lượt xem

Giáo viên thỉnh giảng là gì? Lương giáo viên thỉnh giảng

Giáo viên thỉnh giảng là cơ sở giáo dục mời nhà giáo hay người có đủ tiêu chuẩn cho một nhà giáo đến và giảng dạy, là những người có chuyên môn có được đào tạo bài bản học đại học chính quy trở lên.

Thỉnh giảng không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với môi trường sư phạm. Hiện nay, mục đích hoạt động thỉnh giảng là nhằm để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thông qua việc thu hút nhà giáo, nhà khoa học trình độ cao tham gia hoạt động thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục.

Vậy giáo viên thỉnh giảng là gì? Lương giáo viên thỉnh giảng là bao nhiêu? Khách hàng quan tâm vui lòng theo dõi nội dung bài viết để có thêm thông tin chi tiết.

Giáo viên Thỉnh giảng là gì?

Theo Điều 2 của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục (Ban hành kèm theo Thông tư số 44 /2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định về thỉnh giảng với nội dung cụ thể như sau:

“1. Thỉnh giảng là việc cơ sở giáo dục mời nhà giáo hoặc người có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo được quy định tại Điều 5 Quy định này đến:

a) Giảng dạy các môn học, học phần được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và đại học;

b) Giảng dạy các chuyên đề;

c) Hướng dẫn, tham gia chấm, hội đồng chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp; hướng dẫn, tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

d) Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập theo các chương trình giáo dục;

đ) Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo.

2. Các hoạt động quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều này được tính, quy đổi thành giờ thỉnh giảng.

3. Cơ sở giáo dục nói tại khoản 1 Điều này được gọi là cơ sở thỉnh giảng.

4. Người thực hiện hoạt động nói tại khoản 1 Điều này tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp gọi là giáo viên thỉnh giảng, tại cơ sở giáo dục đại học gọi là giảng viên thỉnh giảng. Giáo viên thỉnh giảng, giảng viên thỉnh giảng gọi chung là nhà giáo thỉnh giảng.”

Như vậy, thỉnh giảng chính là một hoạt động mà cơ sở giáo dục, hoặc là một người đảm bảo đủ tiêu chuẩn làm nghề giáo từ một nơi khác tới giảng về vấn đề nào đó.

Bên cạnh đó thì thỉnh giảng còn là hoạt động mà một cơ sở giáo dục mời một cá nhân có thể là nhà giáo hoặc là một người có đủ tiêu chuẩn giảng dạy đến giảng dạy.

Giáo viên thỉnh giảng là cơ sở giáo dục mời nhà giáo hay người có đủ tiêu chuẩn cho một nhà giáo đến và giảng dạy, là những người có chuyên môn có được đào tạo bài bản học đại học chính quy trở lên.

Nhiệm vụ của giáo viên thỉnh giảng

Giáo viên thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục hiện nay có thể giảng dạy bất cứ bộ môn nào như: môn tin học, thỉnh giảng bộ môn tâm lý học, thỉnh giảng toán, thỉnh giảng văn, ngoại ngữ, vật lý, hoá học,…

Giáo viên thỉnh giảng sẽ áp dụng các nghiệp vụ giảng dạy đồng thời truyền đạt chuyên sâu, có giá trị cổ vũ, kích thích tinh thần cho người học, mang đến giá trị giáo dục tư tưởng sâu sắc.

Giáo viên thỉnh giảng sẽ có trách nhiệm thực hiện các công việc như sau: truyền tải lý thuyết, các hoạt động tương tác đối với học sinh và nội dung bài học nhận thức nhằm mục đích để dẫn dắt học sinh, sinh viên theo luồng nội dung bài học, thu hút sự tập trung cao độ của tất cả các bạn học sinh.

Lương giáo viên thỉnh giảng

Theo như một số thông tin chúng tôi tìm hiểu thì các mức lương của vị trí giáo viên thỉnh giảng được Bộ Giáo dục và đào tạo quy định như sau:

 – Mức lương đối với của giáo viên thỉnh giảng đối với giáo viên tiểu học là từ khoảng 50.000 đồng/tiết

– 80.000/tiết đối với giáo viên đang dạy dạy tại các trường trung học cơ sở

– 100.000 đồng đối với các giáo viên cấp trung học phổ thông và các trường trung cấp nghề, và giáo viên dạy tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.

– 40.000 đồng/tiết đối với giáo viên đang giảng dạy tại các trường nghề bậc học trung học cơ sở

– 50.000 đồng/ tiết đối với giáo viên dạy nghề tại các trường đào tạo nghề đối với bậc học trung học phổ thông.

Lương giáo viên thỉnh giảng có thể bị thay đổi bởi các yếu tố về cấp, bậc dạy học, loại trường thuộc hệ thống các trường tư nhân hay các trường do nhà nước đầu tư và phát triển. Đối mỗi môn học khác nhau về tính chất, đặc điểm và lượng kiến thức cần truyền đạt mà sẽ có các mức lương khác nhau. Mức lương cho mỗi tiết và số giờ dạy học cho mỗi tiết được thỏa thuận giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động.

Bên cạnh việc được hưởng mức lương theo tiết học thì giáo viên thỉnh giảng còn được tính theo giờ. Ví dụ Từ 150.000 đồng/ giờ làm việc theo thông tin tuyển dụng từ trường mầm non Quốc tế Việt Úc. Vị trí công việc là giáo viên dạy tiếng Việt thỉnh giảng.

Theo một số tin tuyển dụng khác thì mức lương theo giờ có thể được tính là 70.000 đồng/ giờ. Và lương tính theo tháng thì mức lương sẽ dao động trong khoảng từ 7 triệu cho đến 10 triệu đồng.

Tiêu chuẩn của nhà giáo thỉnh giảng

Tiêu chuẩn của nhà giáo thỉnh giảng được quy định cụ thể tại Điều 5 Thông tư Số: 44/2011/TT-BGDĐT như sau:

1. Đối với việc giảng dạy các môn học, các chuyên đề được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giáo dục; giáo viên thỉnh giảng là giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu của cơ sở giáo dục mầm non hoặc cơ sở giáo dục phổ thông thì phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cấp học mà nhà giáo đó thỉnh giảng.

2. Đối với việc giảng dạy các chuyên đề không có trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân nêu tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quy định này, nhà giáo thỉnh giảng phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn phù hợp.

3. Đối với việc giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên thỉnh giảng phải đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

4. Đối với hoạt động nêu tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quy định này, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giáo dục và quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

5. Đối với hoạt động nêu tại điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định này, nhà giáo thỉnh giảng phải đáp ứng các yêu cầu thí nghiệm, thực hành, thực tập của môn học, chuyên đề, chương trình giáo dục; đạt tiêu chuẩn quy định đối với nhân viên làm công tác thí nghiệm.

6. Đối với hoạt động nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định này, theo ngành, chuyên ngành thỉnh giảng, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo ít nhất một trong các yêu cầu sau:

a) Có công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học hoặc trong tuyển tập hội thảo khoa học trong, ngoài nước;

b) Có sách chuyên khảo đã được xuất bản;

c) Có đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu đạt yêu cầu từ cấp khoa và tương đương trở lên;

d) Có hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được nghiệm thu, thanh lý.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Lương giáo viên thỉnh giảng? Khách hàng quan tâm theo dõi nội dung bài, có vướng mắc thông tin gì vui lòng phản hồi trực tiếp để chúng tôi hỗ trợ.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Working day là gì?

Ngày làm việc được quy định dựa trên cơ sở định mức lao động, đảm bảo cho người lao động có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ lao động của mình, người sử dụng lao động hoàn thành được mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề...

Người lao động có được trả lương ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động không?

Ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động có được hưởng lương không? Pháp Luật lao động quy định trường hợp này như thế...

Mẫu đơn xin làm việc tại nhà

Người lao động có thể làm đơn xin làm việc tại nhà khi thấy sức khỏe mình không được tốt hoặc khi dịch bệnh đang vô cùng phức tạp, lây lan nhanh chóng như hiện nay để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Ngoài ra trong các trường hợp, sự kiện bất khả kháng khác mà người lao động có thể làm đơn này để công ty, cấp trên hoặc người sử dụng lao động xem xét và...

Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề

Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình....

Tai nạn lao động là gì? Trường hợp nào được coi là tai nạn lao động?

Tai nạn lao động là một trong những nội dung được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội cùng với Bộ luật lao động và Luật an toàn vệ sinh lao động cùng các văn bản hướng dẫn liên...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi