Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 707 Lượt xem

Gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tùy theo điều kiện cụ thể, nếu doanh nghiệp có nhu cầu và khả năng đáp ứng được các điều kiện quy định thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể gia nhập các thỏa ước này.

Quy định về Gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp

Việc gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp được quy định tại Điều 85 Bộ luật lao động như sau:

Điều 85. Gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có thể gia nhập thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp khi có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp là thành viên của thỏa ước, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 84 của Bộ luật này.

2. Doanh nghiệp thành viên của thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp được rút khỏi thỏa ước lao động tập thể khi có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp là thành viên của thỏa ước, trừ trường hợp có khó khăn đặc biệt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Bình luận về Gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tùy theo điều kiện cụ thể, nếu doanh nghiệp có nhu cầu và khả năng đáp ứng được các điều kiện quy định thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể gia nhập các thỏa ước này, ngược lại, khi doanh nghiệp đang thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của các thỏa ước này nhưng thực sự gặp khó khăn, không thể tiếp tục được các nội dung thỏa thuận thì có thể rút khỏi thỏa ước.

Đây là quy định mới của BLLĐ năm 2019 nhằm tạo sự linh hoạt cho các doanh nghiệp, mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước, đồng thời cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn rút khỏi thỏa ước lao động để bảo đảm tính thống nhất chung trong thực thi các thỏa thuận của các thành viên còn lại. Tuy nhiên, việc gia nhập hay rút khỏi thỏa ước không phải tùy thuộc vào ý thích tùy nghi của từng doanh nghiệp mà thường nó phải gắn với những điều kiện nhất định.

Ở Điều 85, điều kiện chung đặt ra cho việc gia nhập hay rút khỏi thỏa ước là phải nhận được sự đồng thuận chung của người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động ở tất cả các doanh nghiệp là thành viên của thỏa ước. Điều này tránh dẫn đến sự phá vỡ tính thống nhất, đồng bộ trong thực thi các nội dung của thỏa ước khi có sự thay đổi thành viên. Riêng trường hợp rút khỏi thỏa ước, điều luật có cho phép loại trừ “trường hợp có khó khăn đặc biệt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh” thì doanh nghiệp được rút khỏi thỏa ước mà không cần phải có sự đồng thuận của các thành viên.

Việc xác định thế nào là có khó khăn đặc biệt sẽ được Chính phủ quy định chi tiết theo trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, kinh nghiệm các nước thì họ thường không quy định cụ thể thế nào là “trường hợp có khó khăn đặc biệt” mà giao cho hai bên tự xác định và đưa vào thỏa ước. Khi đã đưa các trường hợp có khó khăn đặc biệt vào thỏa ước thì doanh nghiệp rơi vào các trường hợp này đương nhiên được rút mà không cần đồng thuận của các thành viên bởi vì thực chất các thành viên này đã đồng thuận, sự đồng thuận cách thức xử lý được quy định trong thỏa ước.

Theo đó, mặc dù loại trừ nhưng vẫn không thoát ly nguyên tắc đồng thuận của các thành viên trong việc cho phép doanh nghiệp gia nhập hay rút khỏi thỏa ước. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi