Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Điều kiện nâng lương trước thời hạn 6 tháng?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 5268 Lượt xem

Điều kiện nâng lương trước thời hạn 6 tháng?

Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/NĐ-CP.

Lương bổng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công ngập. Từ ngày 15/8/2021, điều kiện nâng lương trước thời hạn 6 tháng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc nâng lương trước thời hạn 6 tháng được áp dụng trong hai trường hợp sau:

(i) Nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

(ii) Nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã thông báo nghỉ hưu. Cụ thể:

Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1/ Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn

Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/NĐ-CP.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lương trước thời hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất: Đạt đủ 02 (hai) tiêu chuẩn

(i) Đối với cán bộ, công chức:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

(ii) Đối với viên chức và người lao động:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Thứ hai: Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV, cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất như sau:

– Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

– Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba: Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

2/ Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn

Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV. Theo đó, tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 21/2021/TT-BNV, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được nâng lương trước thời hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất: Đạt đủ 02 (hai) tiêu chuẩn

(i) Đối với cán bộ, công chức

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

(ii) Đối với viên chức, người lao động

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Thứ hai: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Trên đây là nội dung bài viết Điều kiện nâng lương trước thời hạn 6 tháng mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi