Đăng ký logo tại Đồng Nai

Logo là một sản phẩm trực quan bao gồm chữ hoặc hình ảnh hoặc cả hai, sử dụng để nhận dạng thương hiệu. Đăng ký logo tại Đồng Nai thế nào?

Cá nhân, tổ chức khi sản xuất, kinh doanh tại Đồng Nai phải đối mặt với nhiều thách thức, một trong số đó phải kể đến nguy cơ gây thiệt hại về uy tín thương hiệu, tài sản do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm trí tuệ như logo. Vậy làm thế nào để bảo hộ logo khỏi các hành vi xâm phạm? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết đăng ký logo tại Đồng Nai này nhé!

Đăng ký logo tại Đồng Nai bằng cách nào?

Logo là một sản phẩm trực quan bao gồm chữ hoặc hình ảnh hoặc cả hai, được sử dụng để nhận dạng thương hiệu cho một công ty, tổ chức, sự kiện hay một cá nhân nào đó.

Logo có thể coi là một tác phẩm mỹ thuật để đăng ký bản quyền (đăng ký quyền tác giả) hoặc là một nhãn hiệu để đăng ký sở hữu công nghiệp (đăng ký nhãn hiệu). Tuy nhiên, chỉ hình thức đăng ký nhãn hiệu, các cá nhân, tổ chức mới có thể độc quyền sử dụng logo, tránh và xử lý được các hành vi xử dụng logo trùng, gây nhầm lẫn với logo của mình bởi theo khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ thì:

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

– Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

– Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

– Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

– Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Do đó, khi khách hàng tư vấn đăng ký logo, chúng tôi thường tư vấn theo hình thức đăng ký nhãn hiệu. Nội dung dưới đây về đăng ký logo tại Đồng Nai cũng sẽ được chia sẻ dưới góc độ đăng ký nhãn hiệu tại Đồng Nai.

Các bước đăng ký logo tại Đồng Nai

Để đăng ký logo tại Đồng Nai, Quý vị thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thiết kế, tra cứu nhãn hiệu

Theo Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Do đó, để bảo đảm khả năng bảo hộ, Quý vị cần có mẫu logo được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc, đồng thời cần tra cứu đánh giá khả năng bảo hộ của logo. Hiện nay có hai hình thức tra cứu là tra cứu sơ bộ và tra cứu chuyên sâu. Đặc biệt, tra cứu chuyên sâu có thể chính xác đến 80-90% nên là hình thức được các cá nhân, tổ chức đăng ký logo ưu tiên lựa chọn. Nếu mẫu logo có khả năng được bảo hộ cao, Quý vị có thể tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, nếu bị trùng hoặc có khả năng gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu được ưu tiên thì cần điều chỉnh lại phương án đăng ký, điều chỉnh lại thiết kế logo.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hay đơn đăng ký nhãn hiệu tùy trường hợp cụ thể có các tài liệu như sau:

Thứ nhất: Về các tài liệu tối thiểu

Với các nhãn hiệu thông thường, hồ sơ hay đơn đăng ký nhãn hiệu gồm có:

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu quy định;

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Với trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

Thứ hai: Về các tài liệu khác

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Bước 2: Nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

Thứ nhất: Hình thức nộp đơn giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Thứ hai: Hình thức nộp đơn trực tuyến

Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để  xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định.

Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận. Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Bước 3: Theo dõi tình trạng giải quyết đơn của cơ quan có thẩm quyền và nhận kết quả nếu nhãn hiệu đảm bảo điều kiện bảo hộ

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ phải tiếp nhận và xử lý hiện nay rất lớn nên thời gian đăng ký nhãn hiệu thường kéo dài khoảng 2 năm. Việc cơ quan nhà nước thẩm định kỹ càng một mặt đòi hỏi Quý vị tuân thủ chặt chẽ thủ tục pháp luật quy định khi đăng ký logo tại Đồng Nai, một mặt cũng góp phần tránh xảy ra tình trạng sai sót, cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu chưa đáp ứng điều kiện được bảo hộ. Từ đó, kết quả Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà Quý vị được cấp cũng ít có khả năng sai sót hơn, giúp Quý vị đảm bảo được quyền lợi tốt hơn trong quá trình sử dụng nhãn hiệu.

Đăng ký logo đơn giản với dịch vụ của Luật Hoàng Phi

Đăng ký logo hay đăng ký nhãn hiệu là thủ tục phức tạp và đòi hỏi rất nhiều chuyên môn, kinh nghiệm. Thủ tục này dường như bất khả thi với những cá nhân, tổ chức không chuyên. Do đó, thay vì tự mình thực hiện thủ tục, các cá nhân, tổ cức thường ủy quyền cho các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thay mình thực hiện thủ tục. Luật Hoàng Phi là một trong những địa chỉ uy tín, là sự lựa chọn hàng đầu của các khách hàng bởi:

– Luật Hoàng Phi là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp với hơn 10 năm hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký sở hữu công nghiệp, chúng tôi có đội ngũ chuyên viên giàu chuyên môn, kinh nghiệm và luôn tận tâm vì lợi ích của khách hàng.

– Dịch vụ của chúng tôi từ A-Z, hỗ trợ cho khách hàng trước, trong và cả sau đăng ký với các nội dung tư vấn, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước, bàn giao kết quả để khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí và công sức, đem lại hiệu quả cao khi thực hiện thủ tục.

– Chi phí được chúng tôi cân nhắc ở mức hợp lý, phù hợp với khối lượng công việc và luôn ở mức cạnh tranh so với các đơn vị cung cấp dịch vụ cùng loại trên thị trường, luôn nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng.

Để được tư vấn, báo phí dịch vụ đăng ký logo tại Đồng Nai hoặc các khu vực khác trọn gói, Quý vị hãy liên hệ ngay tới chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr.Nam). Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Dịch vụ Đăng ký bản quyền tại Yên Bái

Bản quyền là quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tác, thông thường đối với tác phẩm của mình ngay tại thời điểm mà tác giả tạo ra sản phẩm, các cá nhân khác không được xâm phạm đến các quyền của tác giả về quản lý, sử dụng, khai thác giá trị của tác phẩm nếu chưa được đồng...

Đăng ký bản quyền tại Vĩnh Long

Đăng ký bản quyền tại Vĩnh Long sẽ giúp tác giả không phải chứng minh quyền sở hữu khi có những tranh chấp, xâm phạm xảy...

Đăng ký bản quyền tại Thừa Thiên Huế

Đăng ký bản quyền tại Thừa Thiên Huế là cách hữu hiệu giúp các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện các quyền của...

Thủ tục Đăng ký bản quyền tại Thái Nguyên

Việc đăng ký bản quyền tại Thái Nguyên không bắt buộc nhưng rất được chú trọng. Thủ tục Đăng ký bản quyền tại Thái Nguyên như thế...

Đăng ký bản quyền tại Sóc Trăng nhanh nhất 2023

Luật Hoàng Phi với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động hỗ trợ pháp lý về sở hữu trí tuệ, trong đó dịch vụ nổi bật là đăng ký bản...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi