Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Thủ tục Đăng Ký Khuyến Mại Tại Thái Nguyên
  • Thứ ba, 07/11/2023 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 1128 Lượt xem

Thủ tục Đăng Ký Khuyến Mại Tại Thái Nguyên

Các thương nhân muốn tổ chức chương trình khuyến mại mang tính chất may rủi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước. Đây là hoạt động giúp cơ quan nhà nước dễ dàng quản lý các hoạt động khuyến mại được tổ chức trên thực tế.

Có thể nói, Thái Nguyên là địa điểm lý tưởng về mọi mặt để doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại, đem sản phẩm hàng hoá đến gần hơn với người tiêu dùng. Do đó, nếu tổ chức, doanh nghiệp của bạn muốn phát triển thương hiệu, thì ngoài marketing, quảng cáo, thực hiện các chương trình khuyến mại cũng là một lựa chọn mang lại hiệu quả cao. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn cách thức đăng ký khuyến mại, Luật Hoàng Phi sẽ giới thiệu, trình bày một số nội dung quan trong dưới đây.

Đăng ký khuyến mại tại Thái Nguyên là gì?

Khuyến mại dùng để chỉ các hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Khi thực hiện đăng ký, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật nộp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy phép thực hiện.

Đăng ký khuyến mại tại Thái Nguyên là thủ tục thương nhân tại Thái Nguyên có nhu cầu thực hiện khuyến mại thực hiện bằng cách nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan quản lý có thẩm quyền và phải được cơ quan này xác nhận trước khi thực hiện các chương trình khuyến mại theo hình thức:

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

– Các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

Đăng ký khuyên mại tại Thái Nguyên có bắt buộc không?

Điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại như sau:

1. Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này:

a) Thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Như vậy, một trong những trách nhiệm của thương nhân thực hiện khuyến mại là đăng ký khuyến mại. Với thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức may rủi hoặc hình thức khác theo khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại, như chúng tôi đã chia sẻ trên đây, phải thực hiện đăng ký khuyến mại, tức là phải có sự xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mại.

Nếu thương nhân không thực hiện nghĩa vụ đăng ký khuyến mại, thương nhân đối mặt với nguy cơ bị xử phạt. Cụ thể, theo điểm c khoản 2 Điều 33 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điểm d Khoản 24 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP thì:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

[…] c) Không thông báo, thông báo sửa đổi (gọi chung là thông báo) hoặc không đăng ký, đăng ký sửa đổi (gọi chung là đăng ký) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng với thực tế.

Như vậy , thương nhân không thực hiện đăng ký khuyến mại có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Nếu không thực hiện đăng ký thì sẽ có rất nhiều hậu quả xảy ra, không chỉ tác động trực tiếp tới thương nhân mà còn có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng, các doanh nghiệp khác khi việc khuyến mại chưa được xem xét và xác nhận vì có thể vi phạm nguyên tắc khuyến mại hoặc các quy định có liên quan khác về cạnh tranh.

đăng ký khuyến mại tại Thái Nguyên

Các bước đăng ký khuyến mại tại Thái Nguyên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Quý vị chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần:

– 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

+ Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

+ Thời gian thực hiện khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại (đốtượng hưởng khuyến mại);

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

+ Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

+ Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký khuyến mại là Sở Công thương Thái Nguyên (nếu chương trình khuyến mại theo hình thức may rủi và chỉ được thực hiện tại Thái Nguyên), là Bộ Công thương (nếu chương trình khuyến mại may rủi được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, không chỉ Thái Nguyên; hoặc chương trình khuyến mại thực hiện theo hình thức khác theo khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại).

Bước 3: Nhận kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

Cách thức đăng ký khuyến mại tại Thái Nguyên

Các thương nhân có thể lựa chọn các hình thức đăng ký khuyến mại tại Thái Nguyên như sau:

– Thương nhân tự mình thực hiện đăng ký khuyến mại trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thương nhân tự mình thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách gián tiếp thông qua đường biểu chính;

– Thương nhân lựa chọn đăng ký khuyến mại qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thái Nguyên;

– Thương nhân có thể ủy quyền cho các đơn vị khác có đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm như công ty luật Hoàng Phi để thay mình thực hiện thủ tục đăng ký;

Luật Hoàng Phi – Lựa chọn lý tưởng khi muốn đăng ký khuyến mại tại Thái Nguyên

Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ công việc trước và sau khi đăng ký khuyến mại. Tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu như sau:

– Thông tin về thương nhân tổ chức;

– Thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại:

– Văn bản ủy quyền cho Luật Hoàng Phi.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng, chúng tôi sẽ:

– Thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký dựa trên thông tin đã được cung cấp;

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại với cơ quan nhà nước (Sở Công Thương tỉnh hoặc Bộ công thương);

– Đại diện khách hàng nhận kết quả các nhận việc đăng ký khuyến mại;

– Trả kết quả cho khách hàng.

Sau khi đăng ký khuyến mại tại Thái Nguyên thành công, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng các thủ tục

– Công bố kết quả;

– Báo cáo kết quả;

– Chấm dứt hoạt động khuyến mại;

Mọi chi tiết về đăng ký khuyến mại tại Thái Nguyên, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các hình thức sau:

– Hotline hỗ trợ dịch vụ: 0981.378.999 – 0961.981.886

– Điện thoại: 024.628.528.39 (HN) – 028.73.090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo?

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin làm rõ...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang thì tổ chức, cá nhân cần xác định loại hình quảng cáo để chuẩn bị hồ sơ cho phù...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thái Bình

Quảng cáo không chỉ là cầu nối tiếp thị, truyền tải thông tin, thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng tiềm năng của mình mà việc thiết lập các chiến lược về sản phẩm, giả thành, nơi phân phối,... cũng trở nên dễ dàng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thừa Thiên Huế

Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thanh Hóa

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi