Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Cách Thức Đăng Ký Bản Quyền ở Quảng Ngãi nhanh nhất
  • Thứ sáu, 14/06/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 1487 Lượt xem

Cách Thức Đăng Ký Bản Quyền ở Quảng Ngãi nhanh nhất

Bảo hộ bản quyền là bảo hộ quyền của người sáng tạo ra các tác phẩm, chống lại sự sao chép của người khác chiếm đoạt và sử dụng trái phép tác phẩm của mình.

Đăng ký bản quyền ở Quảng Ngãi không phải là thủ tục bắt buộc nhưng các cá nhân, tổ chức Quảng Ngãi đã thực hiện đăng ký bản quyền cho tác phẩm mới của mình để bảo vệ tác phẩm trước các hành vi xâm phạm của người khác. Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng có thể được bảo hộ bản quyền tác giả mà các đối tượng này được giới hạn theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu về tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Tỉnh này có diện tích 5.132,9 km² và dân số khoảng 1,2 triệu người. Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của tỉnh và 13 huyện trong đó có 1 huyện đảo (huyện đảo Lý Sơn),6 huyện đồng bằng, 6 huyện miền núi. Các huyện của Quảng Ngãi gồm huyện: Ba Tơ, Bình Sơn, Đức Phổ, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Bồng, Tư Nghĩa.

Tỉnh Quảng Ngãi có nhiều địa danh nổi tiếng và địa điểm du lịch hấp dẫn như di tích thánh địa Mỹ Sơn, khu du lịch bán đảo Sa Huỳnh, di tích Cù Lao Ré, khu du lịch sinh thái Sa Huỳnh, bãi biển An Bàn và bãi biển Sa Huỳnh. Ngoài ra, Quảng Ngãi còn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc cổ, các công trình kiến trúc hiện đại và trang trại nuôi yến trên đồi Cù Lao, v.v.

Tỉnh cũng là trung tâm kinh tế, giao thông và thương mại quan trọng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Quảng Ngãi có nhiều cảng biển quan trọng như cảng Dung Quất, cảng Sa Kỳ, cảng Kỳ Hà và nhiều công trình lớn như Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Khu kinh tế Dung Quất. Ngoài ra, nông nghiệp, chế biến thủy sản và du lịch cũng là những ngành kinh tế phát triển của tỉnh.

Đăng ký bản quyền ở Quảng Ngãi là gì?

Đăng ký bản quyền ở Quảng Ngãi là việc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận cá nhân, tập thể, tổ chức với bản quyền (văn học, khoa học, phần mềm… do chính bản thân sáng tạo hoặc có được chuyển giao quyền sở hữu) nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm (sao chép, sử dụng trái phép) bản quyền chính đáng.

Đăng ký bản quyền cũng là một biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của tác giả trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sau khi đăng ký thành công, tác giả sẽ nhận được chứng nhận bản quyền và có thể sử dụng tài sản trí tuệ của mình một cách tự do, cũng như yêu cầu các bên khác tuân thủ quyền của mình.

Các đối tượng được đăng ký bản quyền ở Quảng Ngãi

Theo quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì các loại hình tác phẩm được đăng ký bản quyền ở Quảng Ngãi bao gồm:

– Các tác phẩm về văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

– Tác phẩm báo chí, tác phẩm nhiếp ảnh;

– Các bài giảng, bài phát biểu hoặc các bài nói khác;

– Tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng đồ họa;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu (bản quyền phần mềm);

– Tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh và các phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;

– Tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật dân gian.

Đăng Ký Bản Quyền ở Quảng Ngãi

Đối tượng nào không được Đăng ký bản quyền tại Quảng Ngãi

Nghị định số 17/2023/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 8. Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

1. Tin tức thời sự thuần túy đưa tin quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật Sở hữu trí tuệ là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, tin vặt, số liệu sự thật, chỉ mang tính chất đưa tin, không có tính sáng tạo.

2. Văn bản hành chính quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật Sở hữu trí tuệ được hiểu như sau:

a) Quy trình là trình tự phải tuân theo để tiến hành công việc;

b) Hệ thống là tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ, làm thành một thể thống nhất;

c) Phương pháp là cách thức nghiên cứu, nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội;

d) Khái niệm là ý nghĩ phản ánh ở dạng khái quát các sự vật và hiện tượng của hiện thực và những mối liên hệ giữa chúng;

đ) Nguyên lý là định luật cơ bản có tính chất tổng quát, chi phối một loạt hiện tượng, là những ý tưởng hoặc lý thuyết ban đầu quan trọng và được coi là xuất phát điểm cho việc xây dựng những lý thuyết khác.

Thủ tục đăng ký bản quyền tại Quảng Ngãi cần những gì?

Bước 1: Xác định loại hình tác phẩm bảo hộ quyền tác giả

Loại hình tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả được chia thành nhiều đối tượng khác nhau. Tùy theo từng tác phẩm mà sẽ được đăng ký dưới các hình thức khác nhau. Để xem tác phẩm đăng ký thuộc loại hình tác phẩm nào Khách hàng theo dõi Nghị định số 17, ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Chính Phủ. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (sau đây gọi chung là Luật Sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan.

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu, thông tin cần cho việc đăng ký bản quyền

Sau khi xác định được loại hình tác phẩm sẽ đăng ký, chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền tiến hành chuẩn bị các tài liệu, thông tin cần thiết để đăng ký như hướng dẫn ở nội dung trên. Trường hợp Khách hàng chưa nắm rõ được cách soạn đơn cũng như chuẩn bị hồ sơ Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Luật Hoàng Phi để chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng.

Bước 3: Soạn hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Để soạn thảo hồ sơ chuẩn xác, theo đúng quy định, Khách hàng cần lưu ý một số điểm như sau:

– Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài không có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan trực tiếp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 hoặc thông qua ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.

Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan thông qua ủy quyền thì thành phần hồ sơ phải bao gồm văn bản ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải ghi cụ thể thông tin liên hệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền; tên tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền.

Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

– Tài liệu trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt (có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự); phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp thì cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ có thể sửa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc văn phòng giao dịch Cục bản quyền tác giả ở TpHCM hoặc Đà Nẵng.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm

Hồ sơ sau khi nộp thành công sẽ được các chuyên viên thẩm định trước khi cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình thẩm định, chuyên viên sẽ yêu cầu người nộp đơn sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ để được chấp nhận hợp lệ.

Sau khi hồ sơ được thẩm định và xác nhận và hợp lệ và đầy đủ, Cục bản quyền sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho chủ sở hữu để ghi nhận quyền sở hữu cho chủ sở hữu.

Dịch vụ đăng ký bản quyền của Luật Hoàng Phi tại Quảng Ngãi có đảm bảo uy tín không?

Trong suốt hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký bản quyền nói riêng cùng với đội ngũ luật sư, chuyên viên có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã thực hiện đăng ký thành công cho hàng nghìn cá nhân, tổ chức sáng tạo ra tác phẩm mới trên cả nước.

Đến với Luật Hoàng Phi, Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào dịch vụ đăng ký bản quyền vì dịch vụ của chúng tôi có ưu thế hơn so với các đơn vị cung cấp khác, cụ thể:

– Quý khách hàng không cần can thiệp bất cứ bước nào trong quá trình đăng ký bản quyền ở Quảng Ngãi mà chỉ cần cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc đăng ký phần.

– Quý khách hàng không mất thời gian để tự mình theo dõi tình trạng của hồ sơ đăng ký. Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của hồ sơ, bổ sung hồ sơ khi cần thiết, và thúc đẩy cho Quý khách hàng nhận Giấy chứng nhận trong khoảng thời gian sớm nhất.

– Tốc độ xử lý công việc nhanh, chính xác: chuẩn bị đầy đủ thông hồ sơ, có phương án dự bị tránh được tình trạng hồ sơ không hợp lệ phải mất thời gian để bổ sung.

– Luật Hoàng Phi không chỉ cung cấp dịch vụ trước và trong khi thực hiện đăng ký mà còn cung cấp các dịch vụ sau khi đăng ký như: tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả; đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến bản quyền; bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi có hành vi xâm phạm đến bản quyền.

– Chi phí dịch vụ hợp lý: Quý khách hàng sẽ hài lòng về giá cả của của chúng tôi. Tuy không phải là giá thấp nhất thị trường nhưng giá dịch vụ ở mức hợp lý phù hợp với chất lượng dịch vụ và kết quả mà Quý khách hàng nhận được.

Khi có nhu cầu tư vấn và thực hiện đăng ký bản quyền ở Quảng Ngãi, Quý khách hàng vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ:

– Hotline tư vấn dịch vụ: 0904.686.594

– Email: lienhe@luathoangphi.vn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh. Mời Quý vị theo...

Đăng ký thương hiệu bao cao su

Đăng ký thương hiệu bao cao su là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Do đó, Quý độc giả đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu lông mi giả

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về Đăng ký thương hiệu lông mi giả, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu nước khoáng

Đăng ký thương hiệu nước khoáng như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu ích...

Đăng ký thương hiệu sơn chống cháy

Việc đăng ký thương hiệu cho sản phẩm sơn chống cháy đem lại nhiều lợi ích khiến nhiều cá nhân, tổ chức không thể bỏ qua thủ tục...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi