Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Mẫu công văn xác nhận không nợ thuế năm 2024
  • Thứ ba, 02/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 10460 Lượt xem

Mẫu công văn xác nhận không nợ thuế năm 2024

Công văn xác nhận không nợ thuế là văn bản do cá nhân, tổ chức nộp lên cơ quan quản lý thuế để xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp hoặc cá nhân trong việc nộp thuế, trong các trường hợp doanh nghiệp muốn làm thủ tục phá sản, giải thể thì việc xin xác nhận không nợ thuế là bắt buộc.

Doanh nghiệp khi muốn làm thủ tục giải thể, phá sản thì cần phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trong đó có nghĩa vụ về thuế, và để có thể thực hiện được thủ tục này thì doanh nghiệp bắt buộc phải xin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hay còn gọi là xác nhận không nợ thuế. Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn và cung cấp đến Quý khách hàng mẫu công văn xác nhận không nợ thuế.

Công văn xác nhận không nợ thuế là gì?

Công văn xác nhận không nợ thuế là văn bản do cá nhân, tổ chức nộp lên cơ quan quản lý thuế để xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp hoặc cá nhân trong việc nộp thuế, trong các trường hợp doanh nghiệp muốn làm thủ tục phá sản, giải thể thì việc xin xác nhận không nợ thuế là bắt buộc.

Ngoài ra, xác nhận không nộp thuế còn sử dụng cho cá nhân trong trường hợp muốn xin thôi quốc tịch, định cư nước ngoài làm thủ tục xác nhận không nợ thuế tại Việt Nam.

Đối với thủ tục xác nhận không nợ thuế, sẽ có 03 kết quả có thể xảy ra:

+ Nếu cơ quan có thẩm quyền không xác nhận thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

+ Trường hợp cần phải kiểm tra, đối chiếu lại thì cơ quan nhà nước sẽ có thông báo đến doanh nghiệp về lý do chưa xác nhận.

+ Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan nhà nước sẽ gửi văn bản xác nhận không nợ thuế cho doanh nghiệp.

Khi nào cần công văn xác nhận không nợ thuế?

Cần có công văn xác nhận không nợ thuế khi thực hiện một số thủ tục như thông báo phá sản, giải thể, tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp cần chuẩn bị công văn xác nhận không nợ thuế để gửi đến cơ quan nhà nước nhằm chứng minh doanh nghiệp không nợ thuế.

Mẫu công văn xác nhận không nợ thuế mới nhất

Công văn xác nhận không nợ thuế áp dụng cho nhiều trường hợp và cá nhân, tổ chức khác nhau như các khoản thuế xuất nhập khẩu, thuế hải quan… Và trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị làm mẫu công văn xác nhận không nợ thuế đối với thuế hải quan.

Đối với thủ tục xin xác nhận không nợ thuế hải quan, quý vị có thể tham khảo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo đó, hồ sơ đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan bao gồm các tài liệu:

– Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế theo các tiêu chí quy định tại mẫu số 05 Phụ lục IIa ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC.

– Biên bản họp, quyết định giải thể công ty.

– Bản sao đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của đơn vị (có chứng thực)

Cụ thể, theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (công văn xác nhận không nợ thuế) phải có những nội dung sau:

– Số công văn

– Ngày công văn

– Cơ quan hải quan nhận đề nghị

– Tên công ty/ cơ quan có thẩm quyền đề nghị xác nhận không nợ thuế.

Mã số thuế của công ty, chi nhánh công ty.

– Địa chỉ công ty/ cơ quan có thẩm quyền.

– Địa chỉ liên hệ

– Số điện thoại liên hệ

– Lý do xác nhận không nợ thuế.

– Thành phần những tài liệu gửi kèm theo

– Xác nhận của công ty/ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện nay, công văn xác nhận không nợ thuế không được các văn bản quy phạm pháp luật quy định mẫu sẵn. Vì thế, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thì cần phải tự soạn thảo theo hình thức của văn bản hành chính thông thường. và bao gồm các nội dung như trên. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp đến cho quý vị một công văn xin xác nhận không nợ thuế để quý vị có thể hình dung cụ thể về văn bản này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …… tháng…….. năm 20…

“V/v: Đề nghị xác nhận không nợ thuế”

Kính gửi: Chi cục Thuế…………………………….

Tên Doanh nghiệp:

Mã số Thuế: …………………………………………………………

Trụ sở:………………………………………………………….………………
Người đại diện:………………………………………………………………………………….……

Số CMND:………….………Cơ quan cấp:…………….ngày cấp……………………..

Chức danh:………………………………………………………………………………

Hiện tại, Công ty chúng tôi đang chuẩn bị làm thủ tục………………., để có cơ sở báo cáo cho…………..………… về tình hình hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ của Doanh nghiệp, bằng văn bản này Công ty kính đề nghị Quý Cơ quan Chi cục Thuế…………..xác nhận hiện nay Công ty X không còn nợ thuế. Công ty chúng tôi cam kết sử dụng xác nhận này đúng mục đích và hợp pháp.

Kính mong Quý cơ quan giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC THUẾ………..

 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:……/……..

V/v: Đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày  ….   tháng … năm …

Kính gửi:  Tổng cục Hải quan

Theo khoản 71 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………..

Đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Công ty ……………….…../ Chi nhánh Công ty ………….., mã số thuế…………………

Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế: Do gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, hiện tại Công ty không còn đủ điều kiện và khả năng  để tiếp tục hoạt động kinh doanh, Công ty đang tiến hành các thủ thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Hồ sơ gửi kèm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT,…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý vị có thể tải về mẫu sau đây: biểu mẫu công văn xác nhận không nợ thuế

Lưu ý khi soạn thảo công văn xác nhận không nợ thuế:

– Địa chỉ doanh nghiệp phải ghi đúng, đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Về lý do xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (không nợ thuế): doanh nghiệp ghi rõ lý do giải thể hoặc làm thủ tục phá sản…

– Địa chỉ liên hệ: Nếu doanh nghiệp, chi nhánh công ty không còn hoạt động tại nơi đăng ký doanh nghiệp sẽ điền thông tin địa chỉ liên hệ khác.

– Hồ sơ gửi kèm: Bản sao có chứng thực các tài liệu như giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế…

– Địa chỉ tiếp nhận công văn xác nhận không nợ thuế: Tổng cục Hải quan địa chỉ tại Lô E3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội – cơ quan duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam có thẩm quyền xác nhận không nợ thuế.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến mẫu công văn xác nhận không nợ thuế, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đón đọc bài viết của Luật Hoàng Phi.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào?

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào? Khi có thắc mắc này, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài...

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không?

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không? Khi có thắc mắc này, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi