Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn Số: 530/GSQL-GQ1 V/v mỹ phẩm nhập khẩu
  • Thứ năm, 26/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 49 Lượt xem

Công văn Số: 530/GSQL-GQ1 V/v mỹ phẩm nhập khẩu

Công văn Số: 530/GSQL-GQ1 Cục Giám sát quản lý về Hải quan quy định về V/v mỹ phẩm nhập khẩu.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
———-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 530/GSQL-GQ1
V/v mỹ phẩm nhập khẩu
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được thông tin về vướng mắc của Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam liên quan việc nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm Pond’s Flawless White Whitening Expert BB Cream SPF 30 PA++ (có tên ghi trên hàng nhập khẩu thừa chữ SPF 30 PA++ so với tên trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm) tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Liên quan đến việc này, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Để có đủ cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể vướng mắc của Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam, tình trạng hàng hóa hiện nay và đề xuất phương án xử lý. Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 22/4/2016.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
– Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn

 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất...

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại...

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương quy định chi tiết một số điều của Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về: Hoạt động mua bán hàng hóa quốc...

Nghị định 155/2018/NĐ-CP về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y...

Xem thêm