Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 951/2013/TCHQ-TXNK
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 314 Lượt xem

Công văn 951/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 951/2013/TCHQ-TXNK trả lời công văn số 25/2013CV/VCS-MH ngày 25/01/2013 của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 951/TCHQ-TXNK
V/v: Kê khai thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex.
(Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội)

Trả lời công văn số 25/2013CV/VCS-MH ngày 25/01/2013 của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex đề nghị hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng đối với nguyên vật liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu quá ân hạn 275 ngày đang đợi đơn hàng để làm thủ tục xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định:

“b) Nếu người nộp thuế không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế:

b1) Người nộp thuế phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (nếu có) kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Cơ quan hải quan kiểm tra, thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Người nộp thuế được hoàn lại số tiền thuế đã nộp theo quy định khi thực tế xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế”.

Đề nghị Công ty nghiên cứu và liên hệ trực tiếp với đơn vị hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK – QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Tuấn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu,...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo...

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp số...

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý đôc giả thông tin Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm...

Xem thêm