Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK
  • Thứ ba, 17/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 310 Lượt xem

Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 879/2013/TCHQ-TXNK Trả lời công văn số 182/HQLA-NV ngày 29/01/2013 của Cục Hải quan Long An vướng mắc về việc Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 879/TCHQ-TXNK
V/v: Kiến nghị không nộp thuế
bảo vệ môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 182/HQLA-NV ngày 29/01/2013 của Cục Hải quan Long An vướng mắc về việc Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường kiến nghị không nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa thuộc đối tượng được hoàn thuế theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để hướng dẫn thực hiện về thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính đang chủ trì dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Do đó, trong thời gian chưa có Thông tư hướng dẫn, đề nghị Cục Hải quan Long An chưa xử lý kiến nghị nêu trên của Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường. Việc xử lý hoàn thuế / không thu thuế bảo vệ môi trường trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP chỉ thực hiện khi Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

– Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm