Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 8621/TCHQ-TXNK về xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 415 Lượt xem

Công văn 8621/TCHQ-TXNK về xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 8621/TCHQ-TXNK về xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 8621/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý thuế

Công văn 8621/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 08/9/2016. Cụ thể là đối với trường hợp xử lý thuế miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký trước ngày 01/9/2016 theo quy định. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8621/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Triển khai Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016), Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về xử lý thuế miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký trước ngày 01/9/2016 theo quy định tại Điều 21:

Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thực hiện tại mục XII công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016. Để đảm bảo việc xử lý miễn thuế nhập khẩu được kịp thời, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện như sau:

1.1. Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/09/2016 đã hết thời gian ân hạn (275 ngày) / hết thời hạn bảo lãnh mà chưa xuất khẩu sản phẩm / chưa tái xuất hàng hóa và chưa nộp thuế thì kịp thời thông báo cho doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế theo hướng dẫn tại mục XII công văn số 12166/BTC-TCHQ nêu trên.

1.2. Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/09/2016 đang trong thời gian ân hạn (275 ngày) / thời hạn bảo lãnh, cơ quan hải quan có thông báo để người nộp thuế chủ động kê khai chuyển đổi mục đích trên tờ khai mới đối với số lượng hàng hóa và số tiền thuế đề nghị miễn thuế để tránh phát sinh nợ trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung.

1.3. Đối với hàng hóa đã xuất khẩu sản phẩm / đã tái xuất và/hoặc đã nộp thuế, cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo đúng thời hạn quy định.

1.4. Trên cơ sở văn bản đề nghị miễn thuế/không thu thuế của người nộp thuế, trong thời gian người nộp thuế kê khai chuyển đổi mục đích trên tờ khai mới (đối với số lượng hàng hóa đề nghị miễn thuế) và trong thời gian chờ giải quyết không thu thuế (đối với hàng hóa đã xuất khẩu, đã tái xuất), nếu phát sinh nợ quá hạn thuộc các tờ khai đang làm thủ tục miễn thuế / không thu thuế thì cơ quan hải quan sử dụng chức năng điều chỉnh số ngày ân hạn trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung.

2. Về thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 9:

Tiếp theo công văn số 8450/TCHQ-CNTT ngày 01/9/2016, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung như sau:

2.1. Sau khi thực hiện nhập chứng từ điều chỉnh ân hạn theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ nhất, điểm 2 công văn số 8450/TCHQ-CNTT, cán bộ thực hiện nhập chứng từ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (chức năng 2. Nhập liệu > J. Chứng từ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế > 1. Nhập chứng từ) để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với tờ khai của doanh nghiệp ưu tiên.

2.2. Các điểm còn lại thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8450/TCHQ-CNTT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Cục CNTT&TKHQ (để p/h t/hiện);
  • Lưu: VT, TXNK, P.Hiền (3b).
Nguyễn Dương Thái

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu,...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo...

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp số...

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý đôc giả thông tin Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm...

Xem thêm