Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 832/2013/TCHQ-TXNK
  • Thứ ba, 17/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 333 Lượt xem

Công văn 832/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 832/2013/TCHQ-TXNK về giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục miễn thuế thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———–
Số: 832/TCHQ-TXNK
V/v: Giá tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT
và thủ tục miễn thuế thiết bị nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH ABB.


(Địa chỉ: Km 9, Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 23/01/2013 của Công ty TNHH ABB về việc xác định giá trị của thiết bị để tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục có liên quan để Công ty TNHH ABB được miễn thuế nhập khẩu với thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định trị giá tính thuế:

Căn cứ Điều 12, Điều 14 Thông Tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì:

Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế đồng thời có xem xét đến các khoản điều chỉnh theo quy định tại Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC.

2. Về thủ tục miễn thuế:

Các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 101 và Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Trường hợp được miễn thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ABB được biết./.

Nơi nhận:


– Như trên;


– Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm