Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 390/2013/TCHQ-TXNK
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 261 Lượt xem

Công văn 390/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 390/2013/TCHQ-TXNK ngày 15 tháng 01 năm 2013 về bổ sung hồ sơ Thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
————
Số: 390/TCHQ-TXNK
V/v: Bổ sung hồ sơ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần PETEC Bình Định.


(số 389 đường Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn – Bình Định)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 372/PTBĐ của Công ty cổ phần PETEC Bình Định về việc xóa nợ số tiền thuế truy thu nhập khẩu năm 1996 và tiền phạt chậm nộp thuế số tiền 429.259.00 đồng tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Về việc này, căn cứ quy định tại Điểm d Điều 9 Mục III Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính Tổng cục hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ còn thiếu sau:

– Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (photocopy đóng dấu sao y của doanh nghiệp);

– Chi tiết các khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (photocopy đóng dấu sao y của doanh nghiệp).

Hồ sơ bổ sung đề nghị Công ty gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 26/1/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần PETEC Bình Định biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan tỉnh Bình Định (để phối hợp);
– Lưu: VT, TXNK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Tuấn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm