Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 2025/TCT-TNCN sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 406 Lượt xem

Công văn 2025/TCT-TNCN sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Công văn 2025/TCT-TNCN sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Công văn 2025/TCT-TNCN sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Theo Công văn 2025/TCT-TNCN, từ năm 2016, đối với các trường hợp đang thu thuế theo Biên lai CTT-50 thì khoản tiền chậm nộp tiền thuế đối với hộ gia đình, CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán ghi vào ô “Số thuế phải nộp theo thông báo”.

Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in

Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Nghị định số 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2025/TCT-TNCN
V/v thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh
nộp thuế theo phương pháp khoán
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 114/CT-KK ngày 28/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn về việc thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 6, Điều 24 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Thay thế mẫu Biên lai thu thuế số CTT-50 ban hành kèm theo Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính bằng mẫu số CTT-50 ban hành kèm theo Thông tư này để lập và cấp cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.”

– Tại điểm 10.1, khoản 10, Mục II Quy trình Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn:

“…

– Đối với CNKD tại các địa bàn xa khu vực trung tâm không có điểm thu của NHTM, KBNN thì Đội thuế LXP trực tiếp thu thuế bằng biên lai như sau:

+ Trường hợp thu bằng biên lai quyển: Đội thuế LXP thực hiện viết biên lai, ghi rõ tên, MST của CNKD, loại thuế, số tiền từng loại thuế mà CNKD đã nộp, ngày tháng nhận tiền thuế, ký tên và giao biên lai cho CNKD.

+ Cán bộ trực tiếp thu thuế của Đội thuế LXP có trách nhiệm nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế và các khoản thu khác đã thu của CNKD vào NSNN tại KBNN…

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:

– Các trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đang nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại thì Người nộp thuế vẫn sử dụng chứng từ nộp thuế để nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

– Từ năm 2016, đối với các trường hợp đang thu thuế theo Biên lai CTT-50 thì khoản tiền chậm nộp tiền thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ghi vào ô “Số thuế phải nộp theo thông báo”, đồng thời bên ô “Căn cứ thông báo nộp thuế của ...” ghi thêm thông tin “Căn cứ quy định tính phạt chậm nộp tiền thuế“, “Nội dung thu: tiền thuế, tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp“.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Vụ PC, CS (TCT);
  • Website Tổng cục Thuế
  • Lưu: VT, TNCN.
Tạ Thị Phương Lan

Đánh giá bài viết:
5/5 - (4 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu,...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo...

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp số...

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý đôc giả thông tin Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm...

Xem thêm