Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 1555/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 520 Lượt xem

Công văn 1555/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1555/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 1555/TCT-CS
V/v Thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho DNCX.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 734/CT-TTHT ngày 08/03/2013 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hỏi về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất của Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khu phi thuế quan.

Căn cứ Khoản 1.b và Khoản 2.b Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0% và điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ quy định trên, nếu Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất (có chiều từ doanh nghiệp chế xuất ra nội địa và từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất) thì dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1.b và Khoản 2.b Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm