• Thứ bẩy, 13/07/2024 |
  • Công bố mỹ phẩm/thực phẩm chức năng |
  • 1517 Lượt xem

Các Bước Công Bố Mỹ Phẩm Tại Lâm Đồng Nhanh Nhất

Nắm bắt được xu thế đầu tư làm đẹp của mỗi người đang không ngừng gia tăng, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ngày càng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực mỹ phẩm. Điển hình ở các thành phố lớn như Lâm Đồng, việc chuyển đổi đầu tư này được thể hiện tương đối rõ nét. Tuy vậy, nếu muốn sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm về Việt Nam tiêu thụ, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Lâm Đồng buộc phải có phiếu công bố mỹ phẩm.

Lâm Đồng với vị trí địa lý là một trong những tỉnh thành có diện tích lớn thứ 7 cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đã tạo điều kiện rất lớn cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực mỹ phẩm. Để duy trì đà tăng trưởng này, các doanh nghiệp càng càng quan tâm, chú trọng hơn đối với thủ tục công bố mỹ phẩm tại Lâm Đồng.

Vậy thủ tục tra số công bố mỹ phẩm sẽ được thực hiện như thế nào? Hồ sơ xin giấy phép ra sao? Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký ở đâu? Tất cả đều được Luật Hoàng Phi giải đáp trong nội dung bài viết này.

Công bố mỹ phẩm là gì?

Công bố mỹ phẩm là việc mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm tiến hành các thủ tục tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm

Các thành phần hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Lâm Đồng phải có

Trong thủ tục công bố mỹ phẩm tại Lâm Đồng các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt và phải được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm. Cùng với đó tổ chức, doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm.

Theo đó hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm đầy đủ những giấy tờ sau:

Phiếu công bố mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).

Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu quy định

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu được quy định như sau:
a) Trường hợp miễn CFS bao gồm:
Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mà việc tham gia Hiệp định này đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đó phê chuẩn và có hiệu lực (sau đây viết tắt là nước thành viên CPTPP);
Sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ nước thành viên CPTPP: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp tài liệu chứng minh sản phẩm được lưu hành tại nước thành viên CPTPP do cơ quan có thẩm quyền nước thành viên CPTPP cấp (giấy phép lưu hành sản phẩm mỹ phẩm hoặc phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận hoặc văn bản pháp lý khác có chứng nhận sản phẩm được lưu hành tại nước thành viên CPTPP) được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp giấy tờ pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Việt Nam) là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;
+ Được cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp giấy tờ pháp lý của nước thành viên CPTPP gửi văn bản hoặc thư điện tử đến Cục Quản lý Dược xác nhận giấy tờ pháp lý;
+ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường gửi kết quả tự tra cứu giấy tờ pháp lý từ trang thông tin điện tử (website tiếng Anh) của cơ quan cấp giấy tờ pháp lý của nước thành viên CPTPP có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp kèm theo văn bản cung cấp thông tin về đường dẫn tra cứu đến Cục Quản lý Dược.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác của các giấy tờ, thông tin này và kết quả tự tra cứu của doanh nghiệp;
Sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN):

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận tại nước thuộc ASEAN được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;

+ Được cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của nước thành viên ASEAN gửi văn bản hoặc thư điện tử đến Cục Quản lý Dược xác nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
+ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường gửi kết quả tự tra cứu Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm từ website tiếng Anh của cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước thành viên ASEAN cấp số Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp kèm theo văn bản cung cấp thông tin về đường dẫn tra cứu đến Cục Quản lý Dược. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác của các giấy tờ, thông tin này và kết quả tự tra cứu của doanh nghiệp;
b) Ngoài các trường hợp miễn CFS quy định tại điểm a khoản này, hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu phải có CFS đáp ứng các yêu cầu sau đây:
CFS do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao chứng thực). Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp;
CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp CFS đáp ứng một trong các quy định sau đây:
+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;
+ Có văn bản hoặc thư điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp CFS hoặc cơ quan ngoại giao nước ngoài gửi đến Cục Quản lý Dược có nội dung xác nhận thông tin của CFS;
CFS phải có tối thiểu các thông tin quy định tại Điều 36 Luật quản lý ngoại thương và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2018/NĐ-CP)

công bố mỹ phẩm tại Lâm Đồng

Cách thức nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Lâm Đồng

Hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Lâm Đồng được soạn 01 bộ với đầy đủ giấy tờ đã nêu trên. Có thể nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua đường bưu điện đều được tiếp nhận.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

– Đối với trường hợp mỹ phẩm nhập khẩu: Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.

– Đối với trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước: Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm đó, cụ thể là Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Cách thức giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

– Khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Lâm Đồng, tổ chức, doanh nghiệp phải nộp kèm một khoản lệ phí công bố mỹ phẩm theo quy định của nhà nước.

– Hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong thời hạn là 03 ngày làm việc.

– Hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 05 ngày làm việc, tổ chức, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Trong vòng 03 tháng nếu tổ chức, doanh nghiệp không hoàn thiện hồ sơ thì yêu cầu công bố sản phẩm mỹ phẩm sẽ bị hủy. Nếu có yêu cầu công bố mới phải nộp lại hồ sơ và lệ phí mới theo đúng quy định.

– Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn 05 năm, nếu muốn tiếp tục lưu thông sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện công bố trước khi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết hạn. Thủ tục được tiến hành như công bố sản phẩm mỹ phẩm lần đầu.

Luật Hoàng Phi đơn vị hàng đầu trong việc xin giấy cấp giấy phép công bố mỹ phẩm

Dịch vụ công bố mỹ phẩm tại Lâm Đồng của Luật Hoàng Phi giúp tổ chức, doanh nghiệp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn về thủ tục, hồ sơ, chi phí, thời gian. Bởi chúng tôi với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp sẽ đưa ra những ưu đãi tốt nhất cho khách hàng của mình.

Khi tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi quý khách hàng sẽ được cam kết:

– Tư vấn mọi vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục công bố mỹ phẩm tại Lâm Đồng;

– Soạn thảo trực tiếp toàn bộ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm;

– Hỗ trợ quý khách hàng công chứng, chứng thực giấy tờ nếu khách hàng có yêu cầu;

– Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm;

– Theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàng;

– Tư vấn mọi vấn đề pháp lý sau khi hoàn tất thủ tục công bố mỹ phẩm nếu khách hàng có vướng mắc;

Tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến dịch vụ công bố mỹ phẩm tại Lâm Đồng của Luật Hoàng Phi vui lòng liên hệ đến các thông tin sau:

– Hotline hỗ trợ dịch vụ: 0981.378.999 – 0961.981.886

– Điện thoại: 024.628.528.39 (HN) – 028.73.090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Công Bố Mỹ Phẩm Tại Quảng Bình Như Thế Nào?

Thời gian gần đây, Luật Hoàng Phi nhận được rất nhiều thắc mắc của các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến: những điều kiện cần đáp ứng khi đưa mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường; quy trình thủ tục phải thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước khi công bố mỹ phẩm tại Quảng Bình… Để giải đáp những thắc mắc này, tổ chức, doanh nghiệp, quý độc giả hãy tham khảo nội dung...

các bước công bố mỹ phẩm

Thủ Tục Công Bố Mỹ Phẩm Tại Sóc Trăng Như Thế Nào?

Nói đến công bố mỹ phẩm là nói đến thủ tục hành chính giữa nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm. Đây là yêu cầu mang tính bắt buộc và cần thiết trước khi đưa mỹ phẩm vào lưu...

Không Công Bố Mỹ Phẩm Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền?

Có bắt buộc phải công bố mỹ phẩm hay không? Không công bố mỹ phẩm bị xử phạt thế nào? Đây là những câu hỏi được rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp đặt ra khi tiến hành thủ tục xin giấy phép công bố mỹ...

công bố mỹ phẩm tại Đồng Nai

Thủ Tục Công Bố Mỹ Phẩm Tại Yên Bái Như Thế Nào?

Công bố mỹ phẩm tại Yên Bái với sự tư vấn, hỗ trợ (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ các luật sư, chuyên gia pháp lý của Luật Hoàng Phi chắc chắn sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp nhanh chóng được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy...

công bố mỹ phẩm tại Đồng Nai

Thủ Tục Công Bố Mỹ Phẩm Tại Vĩnh Long

Công bố mỹ phẩm tại Vĩnh Long là thủ tục không hề đơn giản, nhưng bắt buộc các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm phải thực hiện. Như vậy chỉ khi mỹ phẩm được cơ quan đăng ký cấp số công bố, doanh nghiệp mới có thể đưa mỹ phẩm ra thị trường tiêu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi