Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Lưu ý khi Công Bố Mỹ Phẩm Tại Cần Thơ
  • Thứ tư, 08/11/2023 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 1461 Lượt xem

Lưu ý khi Công Bố Mỹ Phẩm Tại Cần Thơ

Là một thành phố lớn, tập trung nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư, cho nên việc công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ không quá xa lạ với các công ty. Khi có các sản phẩm cần phải công bố tại cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp nơi đây sẽ ủy quyền cho một đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín như Luật Hoàng Phi hoặc tự chủ động thực hiện. Trường hợp nếu tự chủ động thực hiện, tổ chức, doanh nghiệp cần tìm hiểu các nội dung mà chúng tôi trình bày dưới đây.

Công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ là thủ tục giúp tổ chức, doanh nghiệp hợp pháp việc đưa mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường. Nếu tổ chức, doanh nghiệp của bạn kinh doanh mỹ phẩm nhưng không làm thủ tục công bố sẽ bị xem là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định. Như vậy, có thể thấy việc công bố sản phẩm mỹ phẩm là bắt buộc và tổ chức, doanh nghiệp cần phải thực hiện càng sớm càng tốt.

Khi nào phải công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ?

Công bố mỹ phẩm là việc mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm tiến hành các thủ tục tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiêm về tính an toàn, hiệu quả và chất lương sản phẩm.

Như vậy có thể coi công bố lưu hành mỹ phẩm là thủ tục bắt buộc trước khi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn đưa mỹ phẩm ra thị trường.

Thương nhân hoạt động tại Cần Thơ hay bất kỳ tỉnh thành nào trên toàn quốc đều phải làm thủ tục công bố mỹ phẩm nếu sản xuất, kinh doanh:

– Sản phẩm kinh doanh là mỹ phẩm: Theo quy định hiện hành, mỹ phẩm được định nghĩa là một chất hay một chế phẩm dùng để làm sạch, điều chỉnh mùi thơm, bảo vệ các bộ phận trên cơ thể con người như răng, tóc, môi, da…

– Mỹ phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài: Mỹ phẩm nhập khẩu là mỹ phẩm được sản xuất, thuộc chủ sở hữu ở nước ngoài. Doanh nghiệp Việt Nam làm việc với thương nhân nước xuất khẩu để đưa mỹ phẩm ở nước ngoài đó về trong nước.

công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ

Các bước công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ

Để thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm 

– 02 Phiếu công bố kèm bản mềm

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).

Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

a) Trường hợp miễn CFS bao gồm:
Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mà việc tham gia Hiệp định này đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đó phê chuẩn và có hiệu lực (sau đây viết tắt là nước thành viên CPTPP);
Sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ nước thành viên CPTPP: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp tài liệu chứng minh sản phẩm được lưu hành tại nước thành viên CPTPP do cơ quan có thẩm quyền nước thành viên CPTPP cấp (giấy phép lưu hành sản phẩm mỹ phẩm hoặc phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận hoặc văn bản pháp lý khác có chứng nhận sản phẩm được lưu hành tại nước thành viên CPTPP) được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp giấy tờ pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Việt Nam) là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;
+ Được cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp giấy tờ pháp lý của nước thành viên CPTPP gửi văn bản hoặc thư điện tử đến Cục Quản lý Dược xác nhận giấy tờ pháp lý;
+ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường gửi kết quả tự tra cứu giấy tờ pháp lý từ trang thông tin điện tử (website tiếng Anh) của cơ quan cấp giấy tờ pháp lý của nước thành viên CPTPP có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp kèm theo văn bản cung cấp thông tin về đường dẫn tra cứu đến Cục Quản lý Dược. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác của các giấy tờ, thông tin này và kết quả tự tra cứu của doanh nghiệp;
Sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN): Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận tại nước thuộc ASEAN được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;
+ Được cơ quan ngoại giao nước ngoài hoặc cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm có thẩm quyền hoặc cơ quan cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của nước thành viên ASEAN gửi văn bản hoặc thư điện tử đến Cục Quản lý Dược xác nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
+ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường gửi kết quả tự tra cứu Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm từ website tiếng Anh của cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước thành viên ASEAN cấp số Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp kèm theo văn bản cung cấp thông tin về đường dẫn tra cứu đến Cục Quản lý Dược. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác của các giấy tờ, thông tin này và kết quả tự tra cứu của doanh nghiệp;
b) Ngoài các trường hợp miễn CFS quy định tại điểm a khoản này, hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu phải có CFS đáp ứng các yêu cầu sau đây:
 CFS do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực (bản chính hoặc bản sao chứng thực). Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp;
CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp CFS đáp ứng một trong các quy định sau đây:
+ Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp;
+ Có văn bản hoặc thư điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp CFS hoặc cơ quan ngoại giao nước ngoài gửi đến Cục Quản lý Dược có nội dung xác nhận thông tin của CFS;
CFS phải có tối thiểu các thông tin quy định tại Điều 36 Luật quản lý ngoại thương và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2018/NĐ-CP).

Bước 2: Xác định Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm

– Đối với mỹ phẩm nhập khẩu, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.

– Đối với mỹ phẩm sản xuất trong sẽ được Sở y tế Cần Thơ trực tiếp nhận hồ sơ và giải quyết.

Bước 3: Nhận kết quả

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin giấy phép công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ hợp lệ và nộp lệ phí công bố theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

– Trường hợp hồ sơ công bố chưa đáp ứng theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố biết các nội dung chưa đáp ứng để sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nêu cụ thể các nội dung chưa đáp ứng).

Những điều cần lưu ý trước khi làm thủ tục công bố mỹ tại Cần Thơ

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.

– Mỗi mỹ phẩm được công bố trong một phiếu công bố mỹ phẩm riêng. Các sản phẩm mỹ phẩm cùng một chủ sở hữu thuộc một trong các trường hợp sau đây được phép công bố trong cùng một phiếu:

Các sản phẩm có công thức tương tự nhau (tỉ lệ các thành phần có thể khác nhau) nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau (khác nhau thành phần chất tạo màu, tạo mùi).

Các sản phẩm khác nhau nhưng được đóng gói chung trong cùng một bao gói như một đơn vị đóng gói. Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định dựa vào quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN

Luật Hoàng Phi hướng dẫn, hỗ trợ thương nhân công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ

Luật Hoàng Phi chuyên cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm lưu hành tại thị trường Việt Nam, hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy phép, đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước. Bởi thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian thực hiện thủ tục hành chính phức tạp này.

Một trong những điểm sáng trong dịch vụ công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ nói riêng và trên toàn quốc nói chung của Luật Hoàng Phi chính là quy trình làm việc khoa học, chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó mà quý thương nhân sử dụng dịch vụ của chúng tôi không chỉ được hài lòng, an tâm mà còn nhanh chóng nhận được kết quả từ cơ quan nhà nước. Quy trình làm việc của Luật Hoàng Phi cụ thể như sau: 

1. Tư vấn các vấn đề pháp lý

– Tiếp nhận thông tin, giấy tờ và yêu cầu của doanh nghiệp trong việc công bố lưu hành mỹ phẩm;

– Tư vấn các thủ tục xin giấy phép công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin giấy phép công bố mỹ phẩm;

2. Kiểm tra tính hợp pháp của giấy tờ theo quy định của pháp luật

– Kiểm tra toàn diện về tính hợp pháp và hợp lệ của từng tài liệu liên quan đến công bố mỹ phẩm tại Việt Nam;

– Tiến hành sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Hướng dẫn chi tiết việc hoàn thiện các giấy tờ của nước ngoài phù hợp với quy định của từng quốc gia;

3. Đại diện thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm tại Cần thơ với cơ quan nhà nước

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Hoàng Phi sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép công bố mỹ phẩm cho khách hàng;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả tại Sở Y tế tỉnh Cần Thơ, Cục Quản lý dược của Bộ y tế;

– Đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình xin giấy phép công bố mỹ phẩm;

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (nếu có).

Với đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm của chúng tôi, quy trình thủ tục sẽ trở nên đơn giản cho doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ công bố mỹ phẩm tại Cần Thơ, hay cần báo giá chi tiết vui lòng liên hệ đến các phương thức sau:

– Hotline hỗ trợ dịch vụ: 0981.378.999 – 0961.981.886

– Điện thoại: 024.628.528.39 (HN) – 028.73.090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Tìm hiểu thêm một số dịch vụ khác:

Đăng ký mã vạch

Giấy phép quảng cáo

Giấy phép mạng xã hội

Đăng ký khuyến mãi

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hà Nam

Tại Hà Nam, để được cấp giấy phép kinh doanh quảng cáo theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cá nhân có nhu cầu cần thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và xin phép từ cơ quan nhà nước có thẩm...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hòa Bình

Tùy vào sản phẩm/ dịch vụ quảng cáo mà cơ quan nhà nước cấp giấy phép quảng cáo tại Hòa Bình sẽ khác...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hải Phòng

Giấy phép quảng cáo là loại giấy phép được cung cấp cho doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mong muốn quảng cáo dịch vụ hay sản phẩm của mình đến tay của người tiêu...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hậu Giang

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn tại Hậu Giang phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hải Dương

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hải Dương như thế nào? Quý độc giả cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau đây. Trường hợp nào bị cấm quảng cáo? Theo quy định tại Luật Quảng cáo 2012 quy định về các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi