Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh mới nhất
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 13345 Lượt xem

Biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh mới nhất

Công nợ của doanh nghiệp là khoản nợ của doanh nghiệp đó được chuyển sang kỳ sau khi phát sinh nghĩa vụ thanh toán đối với cá nhân, tổ chức khi thực hiện hoạt động của mình.

Ngày nay, trong lĩnh vực kinh doanh các công ty thường sử dụng công nợ để hỗ trợ hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong quá trình hoạt động không khỏi các công ty doanh nghiệp giao dịch, làm việc với các công ty nước ngoài. Chính vì thế việc thực hiện biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh là rất cần thiết.

Để hỗ trợ giải đáp thắc mắc của Quý vị về thủ tục này, cũng như thực hiện theo yêu cầu từ phía khách hàng với công ty, chúng tôi xin chia sẻ các kiến thức pháp lí về mẫu biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh mới nhất hiện nay.

Quy định pháp luật đối chiếu công nợ như thế nào?

Trước khi tìm hiểu về mẫu bản đối chiếu công nợ tiếng Anh mới nhất thì chúng ta cần hiểu rõ hơn công nợ là gì và quy định của pháp luật về thủ tục đối chiếu công nợ này như thế nào.

Theo định nghĩa cơ bản thì công nợ là khoản nợ phát sinh trong kỳ được chuyển sang kỳ sau. Công nợ của doanh nghiệp là khoản nợ của doanh nghiệp đó được chuyển sang kỳ sau khi phát sinh nghĩa vụ thanh toán đối với cá nhân, tổ chức khi thực hiện hoạt động của mình.

Phân loại theo đối tượng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì công nợ được phân thành hai loại chính đó là:

– Công nợ phải trả;

– Công nợ cần thu của khách hàng.

Các hợp đồng kinh doanh giữa các cá nhân, công ty về vấn đề mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được thực hiện dựa trên nguyên tắc thỏa thuận và không vi phạm các nguyên tắc chung khi giao kết hợp đồng. Tùy vào nội dung giao kết mà các loại hợp đồng này được gọi với các tên gọi khác nhau như:

Hợp đồng kinh tế;

Hợp đồng nguyên tắc;

– Hợp đồng mua bán;

– Và nhiều tên gọi khác nhau.

Tuy nhiên tựu chung lại tất cả các loại hợp đồng này đều mang quan hệ pháp luật dân sự. Chính vì thế các vấn đề về hợp đồng được thực hiện dựa trên những quy định điều chỉnh của pháp luật dân sự.

Biên bản đối chiếu công nợ là căn cứ để kiểm tra thực trạng thanh toán nghĩa vụ tài chính của các bên. Biên bản này rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh cũng như khi tham gia vào các hoạt động kê khai thuế đối với cơ quan thuế.

Từ biên bản đối chiếu công nợ này, doanh nghiệp có thể nắm bắt, phân loại các nhóm khoản nợ. Từ đó, đưa ra biện pháp xử lí công nợ đến bước xử lý theo quy định pháp luật điều chỉnh thì sẽ căn cứ theo Luật Dân sự và các văn bản liên quan. Đồng thời cũng căn cứ các điều khoản ghi trên hợp đồng các bên ký kết.

Tóm lại, về thuật ngữ đối chiếu công nợ thì không quy định cụ thể theo pháp luật là được thực hiện như thế nào. Đây là nghiệp vụ kế toán của mỗi công ty, doanh nghiệp. Đồng thời khi xảy ra các tranh chấp hoặc thu hồi công nợ sẽ được xử lí theo đúng quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng.

Nguyên tắc đối chiếu công nợ

– Đáp ứng điều kiện về chủ thể đối chiếu công nợ theo quy định của pháp luật;

– Nội dung đối chiếu công nợ không trái quy định pháp luật, không trái các giá trị đạo đức xã hội;

– Nguyên tắc đối chiếu công nợ giữa các bên hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện và công bằng, tôn trọng lẫn nhau.

– Việc đối chiếu công nợ phải được lập thành văn bản, gọi là biên bản đối chiếu công nợ. Biên bản đối chiếu công nợ là văn bản hoặc các hình thức khác tương đương, xác lập làm căn cứ để kiểm tra tình trạng thanh toán nghĩa vụ tài chính của các bên.

Biên bản này rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp đồng thời liên quan đến các hoạt động kê khai thuế với cơ quan nhà nước.

Mục đích lập biên bản đối chiếu công nợ

Biên bản đối chiếu công nợ giữa khách hàng và nhà cung cấp chính là điều điều tiên cần đến khi quyết toán thuế. Nó chính là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán, nhất là việc thanh toán những hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên có thực hiện đúng theo quy định hay không.

Bên cạnh biên bản xác nhận công nợ thì biên bản đối chiếu này sẽ giúp cho kế toán kiểm soát được tình hình thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp mình đối với nhà cung cấp, khách hàng đã thực hiện đúng với nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết hay không? Số nợ còn lại có chuẩn đúng với tình hình thực tế hay không?

Những sai sót trong biên bản đối chiếu công nợ

Những khoản nợ phải thu chưa có đầy đủ biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm cuối năm theo như đúng quy định.

– Kế toán gửi thư xác nhận cho khách hàng nhưng tỷ lệ phản hồi lại rất thấp, điều này dẫn đến việc sai sót trong quản lý công nợ.

– Công nợ mà doanh nghiệp phải thu khách hàng bị chênh lệch giữa sổ kế toán với biên bản đối chiếu công nợ và chưa xác định được nguyên nhân.

– Đặc biệt với các doanh nghiệp xây dựng xây lắp thì đa số đều không đối chiếu nợ hoặc đối chiếu nợ có phần chênh lệch, và thậm chí có nhiều khoản nợ không có đối tượng rõ ràng như các mô hình doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ để tránh sai sót trong việc thiết lập biên bản đối chiếu này. Do đó mà hiện nay nhiều doanh nghiệp tìm đến các công ty cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để thực hiện toàn bộ nghiệp vụ kế toán liên quan để tránh xảy ra rủi ro.

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh như thế nào?

Một số mẫu biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh mới nhất như sau:

Mẫu số 01: Hợp đồng được lập song song với hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Name of your company                                                                         Socialist Republic of Vietnam

                                                                                                      Independence – Freedom – Happiness

                                                                                                                Ho Chi Minh, 29th December, 2019

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

CONFIRMATION OF PUBLIC DEBT

        No: ………

Căn cứ vào hợp đồng thương mại số…….., được ký ngày 16/10/2019 giữa:

Based on the commercial contract number ………., Was signed on October 16, 2019 between:

Người mua/ Auyer:………………………………… …………………………….

Địa chỉ/ Address:…………………………………………………. ………………

Điện thoại/Phone number: …………….…………….…………….………………

Đại diện/ Represent: …………….…………….…………….…………….………

Chức vụ/ Position: …………….…………….…………….…………….………..

Người bán/ Seller: …………….…………….…………….…………….…………

Địa chỉ/ Address:………………………………………………….…………………

Điện thoại/Phone number: …………………………………………………………

Đại diện/ Represent: …………….…………….…………….…………….…………

Chức vụ/ Position: …………….…………….…………….…………….…………

Căn cứ vào điều khoản thanh toán của hợp đồng:

Based on the payment terms of the contract:

– Thanh toán trước………… ngày sau ký hợp đồng/ Payment in advance ………… the day after signing the contract.

-Thanh toán…………còn lại của hợp đồng trước khi giao/ Payment ………… remaining of the contract before delivery.

Hôm nay, ngày 29/12/2019 tại…………., chúng tôi xin xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được 50% thanh toán trước cho hợp đồng này vào ngày 30/10/2019, với số tiền là 1.000.000 USD.

Today, December 29, 2019 at …………., We would like to confirm that we received 50% prepayment for this contract on October 30, 2019, for the amount of 1,000. 000 USD.

Phần thanh toán còn lại của hợp đồng sẽ được chúng tôi thông báo khi hàng hóa đã chuẩn bị xong.

The remaining payment of the contract will be notified by us when the goods have been prepared.

Công ty chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Our company deeply thanks for the cooperation from your company in the past.

Giám đốc công ty/ Director of the company

Mai Tien Thanh

Mẫu số 02: Hợp đồng được thành lập toàn bộ bằng ngôn nhữ tiếng Anh.

Công ty
Địa chỉ
CUSTOMER RECEIVABLES CONFIRMATION
ACCUNT: 131- RECEIVABLES FROM CUSTOMERS
Today,  03  month  07  year  2020
Seller:
Address:
TIN:
Purchaser:
Address:
TIN:
OPENING BALANCE:0
VOUCHERDESCRIPTIONARISING AMOUNT
DATENO.DEBITCREDIT
TOTAL DEBIT AMOUNT:
TOTAL CREDIT AMOUNT:
CLOSING BALANCE:0
Please compare and verify all items and send us to the address above.
Date …………………………
PREPARED BY
(Signature, full name)
CHIEF ACCOUNTANT
(Signature, full name)
DIRECTOR
(Signature, full name)
Customer’s confirmation:
 

Hi vọng với những chia sẻ trên của chúng tôi phần nào hiểu rõ hơn về các mẫu biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh mới nhất hiện nay. Đồng thời cũng có thể tiếp cận và sử dụng những mẫu này theo nhu cầu của công ty mình.

Trong quá trình thực hiện thủ tục, nếu có bất kì thắc mắc nào hoặc những vấn đề phát sinh, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (10 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tăng vốn điều lệ có phải nộp thêm thuế môn bài?

Doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ thì căn cứ để xác định mức thu thuế môn bài là vốn điều lệ của năm trước liền kề năm tính thuế môn...

Chuyển nhượng cổ phần có phải xuất hóa đơn không?

Từ quy định trên thấy được rằng khi doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc xuất hóa đơn GTGT. Do đó chuyển nhượng cổ phấn vẫn phải xuất hóa đơn theo quy...

Bài viết được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam có được bảo hộ quyền tác giả không?

Tác phẩm trí tuệ nhân tạo là sản phẩm của các thuật toán có khả năng tạo ra các tác phẩm hình ảnh, âm thanh hoặc văn học… một cách tự...

Nộp tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần ở đâu?

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần sẽ thực hiện khai thuế tại cơ quan quản lý công ty phát hành cổ phần, tùy từng trường hợp cụ thể việc chậm nộp tờ khai thuế TNCN từ việc chuyển nhượng vốn sẽ bị xử phạt theo quy...

Bố chuyển nhượng cổ phần cho con thì có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi