Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Các bậc lương chuyên viên chính 2024 như thế nào?
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 18874 Lượt xem

Các bậc lương chuyên viên chính 2024 như thế nào?

Tiền lương là một vấn đề rất quan trọng được bên sử dụng lao động trả cho người lao động trong quá trình làm việc, công tác tại các tổ chức, đơn vị trong nhà nước hoặc là doanh nghiệp.

Chuyên viên là một trong các ngạch công chức được phân theo ngành nghề chuyên môn nghiệp vụ. Do đó bậc lương chuyên viên chính 2024 được rất nhiều người quan tâm khi năm 2024 lương cơ sở tăng không?

Cách tính bậc lương chuyên viên

Có thể hiểu bậc lương là số lượng các mức thăng tiến về lương trong đó mỗi ngạch lương của người lao động theo đó mỗi bậc lương sẽ tương ứng với một hệ số lương nhất định.

Từ đó thấy được rằng bậc lương dùng để phân cấp và cũng chính là căn cứ để tính lương cho các đối tượng theo quy định của luật. Điều này cũng có nghĩa là khi bậc lương càng cao thì tương ứng với đó là mức lương thực lĩnh của người đó sẽ càng cao.

Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức thì chuyên viên chính là một trong các ngạch công chức được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 42 của Luật cán bộ công chức gồm:

– Chuyên viên cao cấp và tương đương;

– Chuyên viên chính và tương đương;

– Chuyên viên và tương đương;

– Cán sự và tương đương;

– Nhân viên.

– Ngạch khác theo quy định của Chính phủ.

Để trở thanh chuyên viên chính thì cần đáp ứng được các tiêu chuẩn như sau: Nắm vững các đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền; Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.;…

Nhiệm vụ của chuyên viên chính là chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các công việc như xây dựng, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ,…

Theo quy định tại nghị định 204/2004 NĐ-CP thì chuyên viên chính thuộc nhóm 1 (A2.1) công chức loại A2 dó đó bậc lương chuyên viên chính 2024 sẽ được xác định như sau:

Hệ số lương bậc 1 là 4.40, bậc 2 là 4.74, bậc 3 là 5.08, bậc 4 là 5.42, bậc 5 là 5.76, bậc 6 là 6.10, bậc 7 là 6.44, bậc 8 là 6.78.

Như vậy bậc lương chuyên viên chính 2024 sẽ được xác định dựa theo hệ số bậc lương như đã nêu ở trên.

Mã ngạch lương công chức

Trong bảng lương có thể có một hoặc là có nhiều ngạch lương, ngạch lương thể hiện trình độ, vị trí làm việc khác nhau. Trong một ngạch có một mức lương chuẩn và một số bậc lương thâm niên. Vì vậy việc nâng bậc lương trong ngạch chủ yếu căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc được giao và thâm niên giữ bậc, nhưng khi chuyển từ ngạch thấp lên ngạch cao hơn thì phải thi nâng ngạch.

Nội dung ở phần trên đã giải đáp được vấn đề bậc lương chuyên viên chính 2024 theo quy định của pháp luật hiện nay. Ở phần này sẽ nêu cụ thể hơn về mã ngạch lương công chức, viên chức.

Mã ngạch lương công chức chính là cơ sở để phân biệt trình độ và vị trí làm việc của mỗi người căn cứ vào ngạch lương đó thì mức chi trả tiền lương của mỗi người sẽ là khác nhau.

Ngoài ra thông qua ngạch lương sẽ phân loại được rõ ràng dựa vào trình độ và vị trí làm việc của mỗi người.

Căn cứ theo Điều 3 của Thông tư 01/2021/TT-BNV Thông tư của bộ nội vụ quy định về chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính gồm có:

a) Chuyên viên cao cấpMã số: 01.001
b) Chuyên viên chínhMã số: 01.002
c) Chuyên viênMã số: 01.003
d) Cán sựMã số: 01.004
đ) Nhân viênMã số: 01.005

Qua đó thấy được rằng trong cơ quan nhà nước sẽ có các ngạch công chức khác nhau như ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, nhân viên.

Như vậy nếu trong trường hợp công chức muốn thay đổi mã ngạch thì phải đáp ứng được các điều kiện nhất định thep quy định và phải thi nâng ngạch. Vì thế không phải tất cả mọi trường hợp đều có thể thi nâng ngạch mà phụ thuộc vào chức danh hiện đang đảm nhiệm và có đáp ứng được các điều kiện theo quy định hay không thì mới có thể thực hiện việc thi nâng ngạch.

Mã ngạch chuyên viên chính

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành hành chính:

a) Chuyên viên cao cấp Mã số: 01.001

b) Chuyên viên chính Mã số: 01.002

c) Chuyên viên Mã số: 01.003

d) Cán sự Mã số: 01.004

đ) Nhân viên Mã số: 01.005.

Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư:

a) Văn thư viên chính Mã số: 02.006

b) Văn thư viên Mã số: 02.007

c) Văn thư viên trung cấp Mã số: 02.008.

Dự kiến thang bảng lương mới 2024

Dự kiến sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024. Trong đó, nội dung nổi bật của Nghị quyết 27 là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Như vậy, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng sẽ được áp dụng đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới (dự kiến là ngày 01/7/2024).

Bài viết trên đã làm rõ được nội dung về vấn đề bậc lương chuyên viên chính 2024, mã ngạch lương công chức theo quy định của pháp luật hiện hành và dự kiến thang bảng lương mới 2024.

Đánh giá bài viết:
4.9/5 - (9 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản không?

Công ty phá sản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hoạt động. Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản...

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi