• Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 4382 Lượt xem

Xem doanh thu doanh nghiệp ở đâu?

Doanh thu là toàn bộ phần tiền thu được trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp dịch vụ của một cá nhân, tổ chức. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị ở một thời điểm cần phân tích. Thông qua nó chúng ta có thể đánh giá được hiện trạng của doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không. Doanh thu của doanh nghiệp được tạo ra từ các hoạt động khác nhau.

Doanh thu của doanh nghiệp là dữ liệu dùng để đánh giá hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp có đang hiệu quả hay không. Theo đó vấn đề doanh thu cũng được rất nhiều người quan tâm, vậy Xem doanh thu doanh nghiệp ở đâu?

Doanh thu là gì?

Doanh thu là toàn bộ phần tiền thu được trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp dịch vụ của một cá nhân, tổ chức.

Dựa vào doanh thu thực tế có thể xây dựng bảng báo cáo doanh thu cho cá nhân, tổ chức đó.

Hay nói cách khác doanh thu là phần giá trị mà công ty thu được trong quá trình hoạt động kinh doanh bằng việc bán sản phẩm hàng hóa của mình.

Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị ở một thời điểm cần phân tích. Thông qua nó chúng ta có thể đánh giá được hiện trạng của doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không. Doanh thu của doanh nghiệp được tạo ra từ các hoạt động khác nhau.

Xem doanh thu doanh nghiệp ở đâu? nội dung tiếp theo sẽ giải đáp chi tiết hơn về vấn đề này.

Cách tra cứu doanh thu của doanh nghiệp

Hiện nay chỉ có thể tra cứu được các thông tin cơ bản của doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp,… trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trên website của tổng cục thuế mà không tra cứu được doanh thu của doanh nghiệp.

Vậy Xem doanh thu doanh nghiệp ở đâu? câu trả lời là hiện nay không tra cứu được doanh thu của doanh nghiệp bởi vì đây là thông tin nội bộ của doanh nghiệp.

Phân biệt doanh thu và thu nhập

Doanh thu là tất cả tài sản của một cá nhân hay tổ chức thu được từ hoạt động kinh doanh trong một khoản thời gian. Còn thu nhập là khoản chênh lệch giữa chi phí hàng hóa và doanh thu bán hàng.

Chức năng chính của doanh thu là hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp, cá nhân đã chi trả cho việc mua, sản xuất hàng hóa. Còn thu nhập là mức giá trị thực đã trừ chi phí mà doanh nghiệp nhận về sau khi bán hàng.

Với doanh thu, doanh nghiệp phải tính dựa trên tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ bán ra nhân với đơn giá sản phẩm, dịch vụ cộng cho các khoản phụ thu khác. Nhưng thu nhập thì lại được tính bằng giá trị tất cả các hợp đồng dịch vụ hoặc số lượng khách hàng nhân với giá của dịch vụ.

Ý nghĩa của doanh thu đối với doanh nghiệp

– Doanh thu của một doanh nghiệp phản ánh quy mô và quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp đó.

Đây là cơ sở bù đắp chi phí đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và tiến hành nộp thuế cho Nhà nước. Doanh thu là giai đoạn cuối cùng trong quá trình luân chuyển vốn và nó tạo tiền đề cho quá trình tái sản xuất tiếp theo.

– Là một khoản giúp duy trì và phát triển doanh nghiệp ở những năm tháng tiếp theo hay còn gọi là vốn xoay vòng thúc đẩy quá trình tái hoạt động trong thời gian tới.

– Có nguồn vốn sẵn để sản xuất kinh doanh tránh phải vay ngân hàng khi khó khăn,  doanh thu có tầm ảnh hưởng to lớn đến quá trình bắt đầu cũng như khi hoạt động, đây cũng là phần vốn để các chủ thể có thể phát triển các hoạt động kinh doanh ở quy mô lớn hơn.

>>>>>>> Tìm hiểu thêm bài viết: Thủ tục thành lập Doanh nghiệp

Công thức tính doanh thu

Các loại doanh thu gồm: Doanh thu từ hoạt động tài chính là những khoản thu do hoạt động đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn đem lại.

Doanh thu hoạt động tài chính gồm tiền lãi (lãi cho vay, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, lãi về chuyển nhượng chứng khoán, lãi do bán ngoại tệ), thu nhập từ cho thuê tài sản, cổ tức được hưởng, lợi nhuận được chia từ hoạt động liên doanh, lãi về chuyển nhượng vốn, chênh lệch tăng tỷ giá ngoại tệ và các khoản doanh thu khác (doanh thu nhượng bán bất động sản, giá cho thuê đất).

Doanh thu tài chính gồm:

– Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;. . .

– Cổ tức lợi nhuận được chia;

– Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;

– Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;

– Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;

Công thức tính doanh thu như sau:

Doanh thu = (Tổng giá trị sản phẩm bán ra x Đơn giá sản phẩm) + Các khoản phụ thu khác.

Công thức tính doanh thu thuần:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Có thể thấy được rằng doanh thu và doanh thu thuần là hai khái niệm khác nhau.

– Doanh thu thuần hay còn gọi là doanh thu thực là khoản doanh thu đạt được sau khi đã khấu trừ đi tất cả các khoản giảm trừ như thuế xuất nhập khẩu, các khoản chiết khấu thương mại, thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm giá bán hàng.

– Dựa vào công thức trên ta có thể thấy doanh thu thuần là lợi nhuận sau khi đã trừ thuế.  Còn doanh thu được hiểu là toàn bộ khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu về sau khi bán một đơn vị sản phẩm mà chưa trừ các loại thuế và các chi phí giảm giá, chiết khấu khác.

– Nhìn vào bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp có nhiều loại doanh thu như: doanh thu thuần, doanh thu ròng…

Vì thế việc hiểu rõ định nghĩa của từng loại doanh thu sẽ giúp cho các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp đánh giá được chính xác tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó xác định đúng mục tiêu và hiệu quả kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo mẫu dấu công ty nộp lên Sở kế hoạch đầu tư

Pháp luật hiện hành ngày càng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tự do kinh doanh, quyết định các vấn đề của doanh nghiệp, đặc biệt sự chủ động trong việc sử dụng con dấu....

Pháp luật về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bài viết này chúng tôi sẽ viết về nội dung pháp luật về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?...

Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 1 thành viên

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ...

Mở văn phòng công chứng cần điều kiện gì?

Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp...

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp có phải thông báo tới cơ quan thuế

Chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến một số vấn đề nhằm trả lời cho câu hỏi: Thay đổi đăng ký doanh nghiệp có phải thông báo tới cơ quan...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi