Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn quy trình giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật ?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 7433 Lượt xem

Tư vấn quy trình giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật ?

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sau đây Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn cho quý khách hàng về quy trình giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật để khách hàng nắm bắt được quy định và áp dụng thực tiễn.

Trên thực tế, bên cạnh những tranh chấp được giải quyết theo hướng dân sự thì tồn tại tương đối nhiều tranh chấp được giải quyết theo hướng “hành chính”. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và lợi ích của mình theo hướng “hành chính” này thì không phải ai cũng biết. Nhiều người cho rằng, chỉ cần viết một lá đơn khiếu nại gửi lên cán bộ cấp cao nhất thì sẽ được giải quyết. Đây là một quan điểm sai dẫn đến quyền và lợi ích của mọi người không được bảo vệ. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sau đây Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn cho quý khách hàng về quy trình giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật để khách hàng nắm bắt được quy định và áp dụng thực tiễn.

>>>>> Tham khảo: Khiếu nại là gì?

Tư vấn quy trình giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật ?

Tư vấn thủ tục giải quyết khiếu nại, gọi: 1900 6557

Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu:

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền thụ lý đơn khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền,  người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết.

Tư vấn quy trình giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật ?

Tổng đài tư vấn về khiếu nại, gọi: 1900 6557

Bước 2: Giải quyết khiếu nại

– Thời gian giải quyết:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu khoảng 30 – 45 ngày tùy từng trường hợp. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn. 

– Nội dung phải thực hiện:

Thứ nhất: Xác minh nội dung khiếu nại

+ Người có thẩm quyền kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;

+ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm (sau đây gọi chung là người có trách nhiệm xác minh) xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Tư vấn quy trình giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật ?

Khi xác minh, người có thẩm quyền có các quyền, nghĩa vụ:

+ Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;

+ Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung liên quan khiếu nại;

+ Triệu tập người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Trưng cầu giám định;

+ Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật;

+ Báo cáo kết quả xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh.

Thứ hai: Tổ chức đối thoại theo quy định

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại.

Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc đối thoại.

Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Bước 4: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đến người khiếu nại

Tư vấn quy trình giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật ?

Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

+ Hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Hoàng Phi về trình tự giải quyết khiếu nại. Nếu quý khách hàng có bất kì thắc mắc nào cần được giải đáp thì liên hệ với TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI 1900 6557 để được các chuyên viên tư vấn, hướng dẫn cụ thể.


Quý vị có thể tham khảo mục Tư vấn luật dân sự về những nội dung có liên quan đến bài viết trên như sau:

Câu hỏi: Khiếu nại quyết định hành chính của cán bộ xã như thế nào?

Tôi là Vũ Phương Anh, cư trú tại Lào Cai. Gần đây tôi có mua một mảnh đất, tôi và người bán đã ký hợp đồng đúng quy định của pháp luật, sau đó tôi đã đến cơ quan thuế nộp thuế đầy đủ. Nhưng khi đến UBND xã nộp hồ sơ xin chuyển đổi quyền sử dụng đất theo đúng quy định, cán bộ nhận hồ sơ của UBND xã  đã trả lại hồ sơ cho tôi và không nêu lý do của việc trả lại hồ sơ đó. Bây giờ tôi muốn khiếu nại quyết định hành trả lại hồ sơ thì cần làm gì?

Trả lời:

Khoản 1 điều 7 Luật khiếu nại quy định:  Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Do vậy, nếu chị có căn cứ để cho rằng hành vi hành chính của cán bộ xã là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích của bạn thì bạn khiếu nại lần đầu đến Ủy ban nhân dân xã.

Điều 28 Luật khiếu nại quy định thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trường hợp chị không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Điều 37 Luật khiếu nại quy định thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trường hợp chị không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

 Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 19006557 để được tư vấn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 2 triệu có đi tù không?

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là việc một người dùng thủ đoạn gian dối, cố ý đưa ra các thông tin không đúng sự thật để người khác tin và giao tài sản nhằm chiếm đoạt tài...

Người phạm tội có thể bị tước những quyền công dân nào?

Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau đây: Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân...

Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử đất khi ngân hàng phát mãi

Năm 2013, gia đình tôi có vay ở Quỹ tín dụng nhân dân ở địa phương số tiền là 500.000.000 VND cho mục đích sản xuất – kinh doanh. Trước khi cho vay, Quỹ tín dụng có khảo sát và định giá 3 thửa đất của nhà tôi với tổng diện tích 4200 m2 (Bốn nghìn hai trăm mét vuông) là 720.000.000 VND – làm tài sản thế chấp. Do làm ăn khó khăn, thua lỗ, nên gia đình tôi không trả được nợ. Quỹ tín...

Người lao động có thể làm việc không trọn thời gian không?

Làm việc không trọn thời gian còn gọi là làm việc bán thời gian là hình thức làm việc được thịnh hành trên thế giới và ngày càng trở nên phổ biến ở Việt...

Học sinh giỏi cấp tỉnh được ưu tiên gì 2023?

Học sinh giỏi cấp tỉnh đoạt giải nhất cấp tỉnh được công điểm ưu tiên khi xét tốt nghiệp THPT, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi