Trang chủ » Hình sự » Hỏi đáp luật hình sự » Tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Hình sự |
  • 7335 Lượt xem

Mua dâm người dưới 18 tuổi, được hiểu là hành vi của người phạm tội dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm là người chưa thành niên để được giao cấu.

1. Thế nào là tội mua dâm người dưới 18 tuổi?

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi được quy định tại Điều 329 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Mua dâm 02 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Theo đó,

Mua dâm người dưới 18 tuổi, được hiểu là hành vi của người phạm tội dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm là người chưa thành niên để được giao cấu.

2. Tư vấn và bình luận về tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015

Các yếu tố cấu thành tội mua dâm người dưới 18 tuổi

–  Mặt khách quan.

Mặt khách quan của tội này có một trong các dấu hiệu sau:

hành vi dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để trả cho người chưa thành niên để được giao cấu với người đó.

Lưu ý:

Việc đồng ý giao cấu của người chưa thành niên phải gắn liền với sự thỏa thuận họ sẽ nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Nếu thiếu yếu tố vật chất có tính trao đổi nêu trên thì sự đồng ý giao cấu của người bị hại chưa thành niên sẽ thuần túy là sự thuận tình giao cấu và trong trường hợp này người thực hiện hành vi giao cấu với người chưa thành niên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em nếu người bị hại từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

– Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến trật tự xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức, thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của người chưa thành niên

– Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. (Theo chúng tôi người phạm tội phải biết rõ người bán dâm là người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng vẫn mua thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

– Chủ thể

Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có đủ khả năng lực trách nhiệm hình sự.

– Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành bôn khung, cụ thể như sau:

+ Khung một (khoản 1).

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan.

+ Khung hai (khoản 2).

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

– Mua dâm 02 lần trở lên;

 Được hiểu là đã có từ hai lần phạm tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Mỗi lần thực hiện hành vi mua dâm đều có đầy đủ yếu tố cấu thành mua dâm người dưới 18 tuổi. Đồng thời trong các lần phạm tội đó, chưa có lần nào truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Khung ba (khoản 3)

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

–  Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

–  Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

+ Hình phạt bổ sung (khoản 4)

Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.