Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Thực trạng cải cách hành chính ở việt nam hiện nay như thế nào?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 9164 Lượt xem

Thực trạng cải cách hành chính ở việt nam hiện nay như thế nào?

Cải cách hành chính là việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện những sai xót yếu kém hoặc còn thiếu của bộ máy hành chính nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị – xã hội giúp sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước. Việc cải cách hành chính giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong tình hình mới.

Qua bài viết, chúng tôi xin giải đáp thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay như thế nào đến bạn đọc quan tâm theo dõi

Cải cách hành chính là gì?

Cải cách hành chính là việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện những sai xót yếu kém hoặc còn thiếu của bộ máy hành chính nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước.

Bộ máy hành chính nhà nước là một bộ phận không tách rời khỏi bộ máy nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị của một quốc gia nói chung. Bộ máy hành chính chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các yếu tố chính trị, yếu tố kinh tế – xã hội, cũng như mang tính đặc trưng khác của mỗi quốc gia như truyền thống văn hóa, lịch sử hình thành và phát triển…

Cải cách hành chính ở các nước khác nhau nên cũng mang sắc thái riêng, được tiến hành trên những cấp độ khác nhau, ở nội dung khác nhau. Ở Việt Nam, cải cách hành chính được xác định là một bộ phận quan trọng của công cuộc đổi mới, là trọng tâm của tiến trình cải cách nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có thể thấy thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay như thế nào luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước và được đặc biệt quan tâm.

Mục tiêu của cải cách hành chính ở Việt Nam

Việc cải cách hành chính được Đảng và Nhà nước ưu tiên và chú trọng thể hiện trên các mục tiêu như:

– Hoàn thiện thể chế và cơ chế thực hiện chính sách (về kinh tế; về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính);

– Xoá bỏ các thủ tục hành chính quan liêu, rườm rà; tạo một hệ thống thủ tục đơn giản, công khai, thuận lợi;

 – Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan được phân định rõ ràng. Chuyển một số việc cho các tổ chức phi Chính phủ thực hiện;

 – Xây dựng một đội ngũ công chức cơ bản hội đủ các yêu cầu về chức danh;

 – Cải cách tiền lương; xây dựng một cơ chế tài chính thích hợp; áp dụng điện tử hoá, tin học hoá nền hành chính nhà nước;

– Xây dựng một cơ cấu Chính phủ gọn nhẹ với các Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước;

– Thực hiện từng bước sự phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương, giữa các ngành rõ ràng hơn;

Trước các mục tiêu của công cuộc cải cách hành chính trên thì thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay như thế nào sẽ được chúng tôi giải đáp ở các phần tiếp theo của bài viết.

Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay

Có thể thấy thực trạng cải cách hành chính ở việt nam hiện nay như thế nào được thể hiện qua nội dung cải cách hành chính ở nước ta.

Thứ nhất: Về cải cách thể chế hành chính nhà nước

Cải cách thể chế được xác định là một trong những trọng tâm của cải cách hành chính nhà nước và đã đạt được kết quả tương đối thành công về xây dựng và điều chỉnh thể chế quản lý hành chính nhà nước trong điều kiện chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc.

Trước hết là cải cách thể chế phục vụ cho kinh tế và hoạt động hành chính (cụ thể là phục vụ cho thị trường vốn, tiền tệ, chứng khoán, thị trường bất động sản, lao động, công nghệ, dịch vụ công, phục vụ cho hoạt động của Chính phủ; Bộ, UBND Tỉnh, Thành phố). Đổi mới quan hệ Nhà nước với dân, Nhà nước với doanh nghiệp. Thường xuyên đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật để rà soát lại, hệ thống hoá các văn bản đã ban hành để phát hiện các văn bản chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã lạc hậu và sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ. Tăng cường sự tham gia của nhân dân và các tổ chức vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Pháp luật được thực thi nghiêm minh và chính xác.

Cơ quan nhà nước và công chức phải nghiêm chỉnh thi hành pháp luật, phải gương mẫu trước quần chúng trong nhiệm vụ này. Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin về văn bản cho nhân dân được biết, thực hiện Quy chế dân chủ. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường các dịch vụ tư vấn… Thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết các yêu cầu của dân. Quy định rõ trách nhiệm cá nhân công chức trong giải quyết công việc; Khen thưởng và kỷ luật rõ ràng.

Thứ hai: Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ, chính quyền địa phương (tập trung vào chức năng quản lý nhà nước; làm rõ các ranh giới giữa quản lý nhà nước và quản lý sản xuất, kinh doanh). Điều chỉnh công việc giữa các cơ quan một cách hợp lý; chuyển bớt một số công việc có tính dịch vụ cho tổ chức phi Chính phủ thực hiện.

Từ năm 2005 thực hiện phân cấp mới giữa trung ương và địa phương, nâng cao thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong giải quyết công việc trên địa bàn. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bên trong các Bộ, tách tổ chức hành chính Nhà nước với tổ chức sự nghiệp công để có điều kiện xây dựng các cơ chế hoạt động thích hợp. Cải cách tổ chức chính quyền địa phương; xác định tiêu chí từng loại đơn vị hành chính; phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; xác định lại cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cho hợp lý. Cải tiến phương thức và phương pháp làm việc;

Thứ ba: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đảng và Nhà nước chú trọng đổi mới việc quản lý công chức. Tổ chức điều tra, đánh giá lại đội ngũ công chức; Sửa đổi hệ thống ngạch, bậc, chức danh hiện nay cho hợp lý. Ngoài ra việc tổ chức tuyển dụng, đánh giá, đề bạt cán bộ nghiêm minh khách quan và trung thực.

Bên cạnh đó tinh giảm giảm biên chế hành chính, kiện toàn các cơ quan tổ chức; Phân cấp quản lý cán bộ hợp lý. Không chỉ vậy thực hiện cải cách chế độ tiền lương hiện hành, xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý; Nâng lương tối thiểu; sửa cấp bậc lương.

Thường xuyên tập huấn, nâng cao và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức để có đủ trình độ thực thi công việc theo yêu cầu mới. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công chức; Tăng cường việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cán bộ công chức viên chức.

Thứ tư: Cải cách tài chính công

Việc cải cách thể hiện qua sự đổi mới cơ chế phân cấp quản lý tài chính; Bảo đảm quyền quyết định ngân sách của các địa phương; Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách phân biệt cơ quan công quyền và cơ quan sự nghiệp trong phân bổ ngân sách; Đổi mới cơ bản cơ chế tài chính đối với khu vực dịch vụ công;

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay như thế nào. Nếu trong quá trình giải quyết còn gì thắc mắc bạn có thể liên hệ chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Có được mở tiệm chơi game ở gần trường học không?

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ...

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử lý thế nào?

Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong đó có quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật...

Giấy khai sinh không có tên cha có ảnh hưởng gì không?

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi