Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng năm 2024
  • Thứ ba, 02/01/2024 |
  • Biểu Mẫu |
  • 23086 Lượt xem

Mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng năm 2024

Tài khoản ngân hàng hiện nay có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với các công ty, doanh nghiệp. Sau khi mở tài khoản ngân hàng thì công ty cần phải thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư.

Khi thực hiện mở tài khoản tại ngân hàng thì ngân hàng sẽ cấp cho cá nhân hoặc doanh nghiệp một mã số tài khoản gắn liền với thông tin cá nhân hoặc thông tin của doanh nghiệp. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng thì cần phải có số tài khoản ngân hàng. Trong bài viết sau Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng.

Khi nào cần thông báo số tài khoản đến khách hàng?

Hiện nay việc mở tài khoản ngân hàng đối với các doanh nghiệp là rất quan trọng tạo thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch khi giải quyết công việc. Sau khi mở tài khoản ngân hàng thì công ty cần phải thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư. Hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng gồm có:

– Bản thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Cần phải có giấy xác nhận đăng ký tài khoản ngân hàng;

– Trong trường hợp ủy quyền cho người khác đi thực hiện thủ tục cần có giấy ủy quyền;

– Có giấy chứng minh nhân dân hoặc có căn cước công dân của người được ủy quyền.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ qua mạng điện tử. Trong thời gian là 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ mang toàn bộ hồ sơ nộp cho sở kế hoạch đầu tư.

Sau đó để thuận tiện cho việc giao dịch thì công ty sẽ cần thông báo số tài khoản đến các khách hàng. Theo đó mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng được nhiều doanh nghiệp hiện nay quan tâm.

Lợi ích của việc sử dụng tài khoản ngân hàng khi giao dịch

– Khi đăng ký và sử dụng tài khoản ngân hàng thì chủ tài khoản có thể thanh toán, rút tiền mặt hoặc yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản như thực hiện ủy nhiệm chi, lệnh chi, nhờ thu, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, thu hộ,…

– Việc sử dụng tài khoản thanh toán chung của doanh nghiệp phải được thực hiện theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng quản lý và sử dụng tài khoản và tuân theo các nguyên tắc như sau:

Các chủ tài khoản ngân hàng chung có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài khoản thanh toán chung; việc sử dụng tài khoản này phải được sự đồng ý của tất cả những chủ tài khoản đó.

Tất cả những thông tin liên quan và thông báo có liên quan đến việc sử dụng tài khoản thanh toán chung phải được gửi đến tất cả các chủ tài khoản trừ trường hợp giữa các bên có sự thỏa thuận khác.

Những nội dung cần có trong mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng

Khi có sự thay đổi hoặc cập nhật số tài khoản của ngân hàng thì cần phải có thông báo đến khách hàng để khách hàng có thể nắm rõ khi thực hiện giao dịch.

– Thông báo sẽ gồm tên thông báo được viết bằng chữ in hóa và đặt giữa văn bản, cụ thể THÔNG BÁO SỐ TÀI KHOẢN ĐẾN KHÁCH HÀNG

– Phần kính gửi: Ghi chung là kính gửi quý khách hàng hoặc là tên khách hàng cụ thể trong trường hợp cần thiết;

– Nội dung thông báo: Ghi cụ thể lý do thông báo, tên tài khoản ngân hàng hiện tại đang sử dụng và số tài khản ngân hàng.

– Sau đó người đại diện công ty, doanh nghiệp ký tên.

Mẫu thông báo số tài khoản ngân hàng đến khách hàng

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO SỐ TÀI KHOẢN ĐẾN KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Quý khách hàng

Bằng văn bản này công ty………muốn thông báo đến quý khách hàng, kể từ ngày….tháng…năm….công ty sẽ sử dụng tài khoản ngân hàng với tên và số tài khoản sau:

1. Tên tài khoản:…………….

2. Số tài khoản ngân hàng………………..

Công ty…….trân trọng thông báo đến quý khách hàng được biết để thực hiện giao dịch.

…ngày…..tháng…năm…

Giám đốc công ty

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO SỐ TÀI KHOẢN ĐẾN KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Công ty…………../Ông/Bà

Tôi tên: ……….……………………………..…….. ….. Sinh năm:………………

CMND số:……………..…ngày cấp:…………..…….…….Nơi cấp:……………..

Đại diện cho doanh nghiệp:

Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………………

Xin thông báo số tài khoản của công ty như sau:

Tài khoản 01:

– Tên tài khoản: ……….……………………………………………………………

– Số tài khoản: …………….………………………………………………………..

– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………

– Ghi chú (nếu có):………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Tài khoản 02:

– Tên tài khoản: ……….……………………………………………………………

– Số tài khoản: …………….………………………………………………………..

– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………

– Ghi chú (nếu có):………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Trân trọng thông báo tới quý khách hàng và đối tác.!

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu sau đây:

Mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng

Hy vọng rằng qua bài viết trên đây đã cung cấp các thông tin cần biết về việc khi nào cần thực hiện thông báo số tài khoản đến khách hàng và mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng hiện nay.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi